Egna program i routern

Anpassa routern efter egna önskemål

Med hjälp av script och egna applikationer kan din router göra massa saker.

Shell Scripting

Advantech har Shell scripting i sina routrar. Vilket är ett väldigt enkelt sätt att låta routern utföra något utan att lägga massa timmar på programmering.

Script-funktionen i Advantech-routrarna gör det mycket enkelt att skapa egna funktioner och anpassningar i routrarna. Eftersom Linux:en är öppen kan man göra allt från att skräddarsy routern precis som man vill. Man kan t.o.m. bygga applikationer via shell script.

Advantech har gjort det hela väldigt enkelt genom att användaren kan lägga ett "Start Up Script" som körs när routern startar samt möjligheten att köra script när routern har kopplat upp eller kopplat ner internetanslutningen.

Script-funktionerna kan även användas för enklare program-loopar eller så skapar man så kallade "Cron job" under start up som lägger tidsstyrda funktioner i router.

Egna program

Här finns det lite olika alternativ beroende på hur komplext man vill göra sakerna

I vissa fall vill man bygga mer avancerad program som skall köras i routern. T.ex. kanske man vill erätta en styr-/mätdator på platsen och låta routern utföra dessa uppgifter.

Eftersom många routrar har funktioner som I/O-portar, GPS m.m. så kan man bygga kompletta fordonsdatorer av routern. Eller bygga mindre styr-/reglersystem direkt i routern.

I de fallen kan man skapa egna applikationer i t.ex. C, C++, LUA, Python eller till och med i grafisk programmering såsom Node-RED.

Sierra Wireless

Sierra erbjuder utvecklingsverktyg för LUA för sina ALEOS-baserade routrar såsom MP-, LX- och RV-serien.
XR-serien har en inbygg virtualiseringsplattform men inga exakta specifikationer på programmeringsstöd ännu.

Advantech erbjuder flera språk genom installation av User Modules i routern.

  • Bygg egna User Modules i C++
  • LUA
  • Docker (inte ett språk utan en Microservice container i vilket man kan köra appikationer i t.ex. JAVA)
  • Node-RED (grafisk programmeringsgränssnitt)
  • Python

Milesight

Milesight har en Python modul där man man installera egna Python applikationer