Utbildning - WIFI-planering

 

Hur skall man tänka för att bygga ett WIFI-nät med kanal- och kapacitetsplanering?

Utöver vår utbildning i WIFI-säkerhet så kan du här lära dig mer och kanal- och kapacitetsplanering för WIFI-nätverk.

Kanaplaneringen är relativt enkel... Men kapacitetsplaneringen är det som många missar.

Se vårt webinar (25 minuter) här:

2,4 GHz kanalplanering

På 2,4 GHz-bandet har vi teoretiskt 13 kanaler. Men beroende på frekvensbredden (20 eller 40 MHz) så kan vi bara använda 2 eller 3 kanaler.

För ett litet nät med bara två accesspunkter kanske 40 MHz kanalbredd kan vara intressant.

Men i nästan alla företagssammanhang kommer du förmodligen bygga ett 2,4 GHz nät med 20 MHz kanalbredd och därmed få tillgång till tre kanaler.

Vanligtvis rekommenderas att BARA använda kanal 1, 6 och 11.

2,4GHz WIFI kanaler

Detta gör att vi kan bygga ett nät med 2,4 GHz-täckning med tre kanaler utan för mycket överlappning

2,4 GHZ WIFI näte med 3 kanaler

VIKTIGT!

Tänk på att du skall placera alla andra WIFI-enheter till samma kanalstruktur 1, 6 och 11. Om du får överlappande kanaler så kommer detta påverka båda accesspunkterna mycket negativt.

2,4 GHz WIFI overlap problem

Vi rekommenderar att du väljer kanaler manuellt på de olika accesspunkterna. Men om du kör automatisk tilldelning av kanaler via din kontroller eller via algoritm i accesspunkten så se till de bara kan välja mellan kanal 1, 6 och 11. Nedan är en skärmdump hur man konfigurerar automatiskt kanalval från LigoWave Cloud Controllern.

LigoWave Cloud Controller automatiska kanaler 2,4 GHz

5 GHz kanalplanering

5 GHz-bandet är mycket enklare att planera eftersom vi har fler kanaler här. Och kanalerna överlappar inte.

I sverige har vi 19 kanaler vid 20 MHz, 9 kanaler vid 40 MHz eller 4 kanaler vid 80 MHz.

5GHz WIFI kanaler

Vi brukar rekommendera 40 MHz kanalbredd i företagssammanhang.
Det ger oss 9 individuella kanaler att använda. Vilket ger en bra avvägningen mellan kapacitet, räckvidd och kanalseparation mellan accesspunkter.

Ju smalare bandbredd desto längre räckvidd. Ju bredare bandbredd desto högre maximal kapacitet. 

Se exempel nedan på signalstyrka i datorn i förhållande till fysisk radiohastighet (Mbit/s). OBS! fysisk radiohastighet skall inte blandas ihop med verklig throughput. Som ni ser nedan krävs mycket bra signal för att få högsta radiohastigheten.

Tänk på att WIFI är simplex d.v.s. sänding och mottagning sker på samma kanal vilket gör att ju fler användare vi har desto mer overhead får vi. Att hämta data från accesspunkten är relativ enkelt. Men om många enheter skall skicka data samtidigt blir det ofta kraftigt stopp i trafiken. Särskillt om de är långt från accesspunkten.

5GHz WIFI signalstyrka i förhållance till max kapacitet

Men detta är inte det största problemet...
Vårt största problem är "Airtime" d.v.s. hur mycket kapacitet vi kommer kunna utnyttja ur accesspunkten.

Har vi användare som ligger lågt borta från accesspunkten (d.v.s. låg signalstyrka) så kommer de utnyttja väldigt mycket av accesspunktens totala "Airtime" eftersom den har ett mycket enklare kodningsschema som kan skicka mindra data per tidsenhet. Och därmed påverka totala kapaciteten för hela accesspunkten.

För att göra ett exempel med användare som ansluter till en accesspunkt.

 • Fyra användare sitter i ett rum brevid accesspunkten och streamar Netflix i  HD (1080p).
  De har ca -78 dBm signalstyrka och varsin relativt modern tablet/dator med 2x2 MIMO 802.11ac chip.
  De fyra användarna kommer "äta up" 59% av total "Airtime" på den accesspunkten

 • Fyra användare med samma dator/tablet/Netflix sitter fortfarande utanför rummet men närmare och har en något bättre signalstyrka på -76 dBm
  De fyra användarna kommer "äta up" 29% av total "Airtime" på den accesspunkten

 • Fyra användare sitter med och streamar Netflix i i HD i samma rum men ca 10 meter från accesspunkten.
  De användarna kommer "äta upp" bara 7% av "Airtime" på accesspunkten.

 Totalt tar dessa 12 datorer/tablets upp 95% av totala Airtime på accesspunkten och den största boven är de enheter som ligger längst bort.

Hade vi i stället haft alla datorer/tablets inom 5-7 meter från accesspunkten har vi kunnat stream Netflix i HD på  50-60 datorer samtidigt.

WIFI Airtime

Därför är det viktigt att bygga relativt små celler med fritt synfält till accesspunkterna. Gärna placera accesspunkterna i taket så vi har en god signalspridning. Och försöka placera dem i centrum där vi har flest användare.

Vi kommer använda 5 GHz-bandet som vårt kapacitetsband och vi skall i största möjliga mån "kicka ut" användare på 5 GHz-bandet som har låg signalstyrka. Dessa får återkoppla till en närmare accesspunkt eller till 2,4 GHz-bandet. Normalt sett tar en återanslutning till en annan accesspunkt under 50ms (WPA2 PSK) så detta är inget som påverkar avändaren.

I varje installation får du försöka hitta minsta önskade signalsivå på klientenheter. Exakt signalstyrka kommer vara beroende av hur nära våra accesspunkter är varandra och hur mycket kapacitet vi behöver. Förmodligen kommer din lägsta accepterade signalstyrka på 5 GHz-bandet ligga någonstans mellan -55 till -65 dBm för ett WIFI nät som är optimerat för kapacitet och många användare.

Du kan mäta upp själv signalstyrkan ca 20% överlapp in på nästa accesspunkt och ha det dBm-värdet som lägsta önskade signalnivå.  

Exempel på liten konferensanläggning

Det är relativt vanligt att man fokuserar på täckningen och inte på kapacitet. Man bedömmer då att signalstyrkan räcker till att täcka konferensrummen från accesspunkter ute i korridoren. Och det stämmer säkert. Du kan säkert få stabila 20-40 Mbit/s när du testar på olika platser i konferensrumen. 

Men när det kommer in 30-40 personer i konferensrummen som både har mobil och dator så blir overhead en så stor del av datamängden att vi får extremt dålig troughput per användare. Helt plöstligt kanske vi bara får ut 100 kbit/s på användarna som är längst bort

Exempel på WIFI i liten konferensanläggning

Vi kan då förbättra kapaciteten genom att köpa häftigare accesspunkter. Men förbättringen kanske inte blir mer än 30-50% trots att accesspunkterna är extremt dyra.

Vi kan på ett ganska enkelt sätt öka kapaciteten med 500-1000% bara genom att placera accesspunkterna i de utrymmen där användarna befinner sig.

Genom att ha accesspunkterna i taket inom 10 meter från användarna så får vi extremt mycket mer kapacitet ur accesspunkterna. I detta scenario kan vi också dämpa uteffekten (framför allt på 2,4G Hz) för mindre överhörning mellan accesspunkter.

WIFI konferensrum optimal lösning

Exempel hotell

Vi ser liknande dilemma äver på olika hotellinstallationer där man placerar accesspunkter i korridoren men har man dämpande väggar mellan accesspunkt och användare. Detta gör att vi tappar ganska mycket kapacitet i WIFI-nätet om användarnar lägst bort från accesspunkterna börjar streama filmer. Därmed kommer också ibland klagomål på WIFI-nätet eftersom det snabb blir överbelastat utan att internetlänken blir full.

WIFI installation i hotell

Så har vi hotell/kontor där vi vill maximera kapaciteten så finns det lösningar där man placerar relativt billiga accesspunkter i varje rum. Vilket gör att dessa inte påverkas av andra användare. Så skall vi optimera ett nätverk som skall klara strömmad video till rummen så är detta en lösning som ofta ger extrem bra kapacitet till relativt liten peng.

Hotell WIFI optia lösning

Handover mellan accesspunkter

Jag har hört flera kunder säga att de "måste" ha accesspunkter i 10 000 SEK-klassen för att klara en handover mellan accesspunkter.

Så låt oss förklara lite om hur handover fungerar i t.ex. LigoWaves accesspunkter.

WPA/WPA2 PSK

Om man kör vanlig WPA/WPA2 med WIFI-lösenord (s.k. PSK eller Personal Shared Key). Vilket över 90 % av alla installationer gör. Då sker handover på under 50 ms. Användaren behåller IP-adress,  MAC-adress, öppna TCP-sockets, UDP sessions m.m. D.v.s. användaren kommer inte märka av en handover mellan basttationer. Inte ens Voice over IP-trafiken kommer märka avbrottet.

WPA/WPA2 Enterprise

Om du tillhör de kunder som skall köra WPA/WPA2 Enterprise där alla användare och datorer verifieras mot din AD server så kommer handover ske något långsammare. Om du har AD servern på samma kontor som accesspunkterna så tar en handover mellan 300-400 ms. Vilket skulle ge ett hörbart avbrott under ett Voice Over IP-samtal om du går runt mellan accesspunkterna.

Precis som i WPA/WPA2 PSK så behåller du dina uppkopplingar och användare kommer inte märka några avbrott.

I de allra flesta fallen fungerar klassisk handover helt omärkbart för användarna.

I de flesta fall försöker datorer, smartphones och tablets automatisk koppla sig till bästa accesspunkten. Men eftersom en användare som ligger lång bort från accesspunkten "äter" mycket av kapaciteten från accesspunkter så rekommenderar vi att sätta en inställning för minsta signalstyrka. De hjälper enheter som rör på dig att snabbare byta accesspunkt. Precis som vi berättade tidigare så skickas i så fall en avbrottbegäran till enheten som sedan får kontrollera vilken accesspunkt som är starkas och ansluta till den.

Normalt sätt sätter du lägsta signalstyrka med 20-30% överlapp in till andra accesspunkter.

OBS! kör du WPA2 Enterprise så kan det vara bra att sätta större överlapp så att vi försäkrar oss om att vi inte får enheter som ligger och återansluter hela tiden eftersom det drar kapacitet ur din server.

Olika accesspunkter har olika intervaller för att kontrollera signalstyrkan på anslutna klienter. Ligowave ligger på ca 20-30 sekunders intervall.

Läs mer om hur du säkrar upp ditt WIFI-nät (samt hur du konfigurerar din serer för WPA2 Enterprise)