N-central

 

N-able är en av de ledande utvecklarna av molntjänster och verktyg för systemintegratörer och supportbolag som vill bygga egna paketerade drift- och supporttjänster till sina kunder.

N-central är en On Premise eller Private Cloud-plattform för support, driftövervakning och automatisk problemlösning. N-able N-central är till för den lite större service providern som har ett stabilt kundunderlag och behöver optimera teknikerutnyttjande och automatisera sin övervakning / automatiska åtgärder.

N-central rekommenderas för företag som vill jobba väldigt strukturerats med Managerad IT-drift och IT-support med högsta möjliga automatiseringsfaktor för att slippa manuellt handhavande av problem.

N-central kräver att man har minst en administratör men ger extremt mycket automatisering som underlättar teknikernas arbete. Administratören anpassar N-central efter företagets worflow och tekniska önskemål. En tekniker kan sedan ta in en ny kund med 100-tals datorer på mindre än 5 minuter helt automatiserat exakt enligt administratörens önskemål.

 

Övervakning med självläkning

N-central stora fördelar är de kraftfulla möjligheten till självläkning eller automatiska åtgärder. Precis som i N-able cloud-plattform MSP Remote Monitoring & Management kan man i N-central bygga automatiska åtgärder vid fel.

N-central har fördelen av att ha tre olika nivåer (normal, varning och larm) vilket ger fler möjligheter till olika automatiska åtgärder och prioriteringar.

Men kanske det viktigaste av allt är möjligheten att förkonfigurera automatiska åtgärder enligt avancerade regelverk.

Solarwinds MSP N-central

Säkerhet
Övervaka att Antivirus och AntiMalware-programmen är uppdaterade och fungerar. Kontrollerar att datorn har en brandvägg aktiv. Övervaka att backupperna blir tagna. Övervaka att datorer och servrar har senaste Patcharna. Logga och detektera säkerhetsproblem och risker. Jobba med proaktiv säkerhet.

Hårdvara och diskar
Med N-able N-central kan du övervaka diskar och RAID-system så att du hinner lösa problem innan det blir en diskkrasch. Dessutom kan du naturligtvis även övervaka övrig hårdvara såsom fläktar, Power supplies, UPS:er, switchar, brandväggar, skrivare m.m.

N-central hårdvarumonitorering

Funktioner och applikationer i servern
Övervaka automatiskt servertjänster såsom Exchange, SQL, Webservern, DHCP-servern, Filservertjänsterna, printservrar m.m. Övervakning både på tjänstenivå såväl som automatiserade tester av all funktion. Testa Exchange, SQL, filserver, DHCP-server, printserver m.m. Naturligtvis kan ni även övervaka kundens kritiska applikationer.

Prestanda
Övervaka funktioner i servern som kan ge kunden prestandaproblem. Systemet kan övervaka CPU-belastning, diskbelastning, minnesförbrukning, ledigt diskutrymme, nätverksinterfacens belastning, bandbredden på portar i t.ex. switchar plus mycket mera.

VMware och Hyper-V
N-central övervakar automatiskt VMware och Hyper-V. i VMware ESXi finns 100-tals övervakningspunkter för både hårdvara, guest OS, CPU-belastning, minnesutnyttjande och mycket mer.

N-central Hyper-V monitoring

N-central VMware monitoring

 

 

Utöka med egna funktioner
N-able N-central går att utöka med egna övervakningsfunktioner genom att bygga egna funktioner med Automation Manager utan att behöva programmera. 600+ färdiga funktioner kan kombineras med "drag-n-drop"-programmering.

Skulle du behöva helt egen programkod så finns möjligheten att integrera egen Powershell-kod i Automation Manager.

Automatiska larm
Om N-central hittar ett problem som är akut så meddelas ni via e-mail, PSA-system eller i Dashboard. I er Dashboard finns även alla icke akuta problem som kan åtgärdas under normal arbetstid.

Regelbaserade övervakning

N-central bygger runt ett regelverk som styr alla funktioner och övervakning.

N-Central regelmotor

Regelmotorn i N-central kontrollerar typen av server, OS version, serverns roll, installerade applikationer, funktioner m.m. och applicerar de övervakningspunkter som är exakt anpassade till servern. N-central kommer förkonfigurerad med 100-tals regler och 1000-tals monitoreringspunkter. Men viktigast av allt är just att administratören alltid kan anpassa och lägga till egna regler och monitorerings-templates för att automatisera ännu effektivare.

Hela hela tanken bakom detta är möjligheten att anpassa systemet  in i minsta detalj. Och att göra detta på en grundnivå så att alla inställningar automatiskt appliceras enligt era önskemål redan samma sekund som ni tar in en ny kund i systemet.

Filter
Reglerna styrs av filter och kunder. Ett filter kan t.ex. vara "Alla Windows 2016 servrar med Actian-databas installerad".

Regelmotorn aktiverar då exempelvis en Service Template som kan vara vår egna template "Actian på 2016 server" på de servrar som uppfyller filterregeln.

Service Template
En Service Template innehåller en eller flera monitoreringspunkter som är skräddarsydda för vår kombination.  Vi kan exempelvia be N-central automatisk övervaka Actian-servicen, kolla efter speciella felkoder i event loggen, kontrollera processens belastning på servern.

Varje monitoreringspunkt kommer då också knytas till triggernivåer för "Warning" och "Failed" så att systemet vet när det skall larma för denna unika kombination.

Self Heal
Dessutom kopplar man automatisk in det som N-central kallar "Self Heal" d.v.s. instruktioner för hur vi vill att systemet automatiskt hanterar uppkomna fel. Vet vi att Actian-databasen ibland kan hänga sig och generera 100% CPU load och att vår enda lösning är att starta om servicen så kan vi konfigurera omstart av servicen som en "Self Heal".

Automation Manager

Varför fjärrstyra servern eller användarens dator för att fixa vanligt förekommande fel? Men N-central och Automation Manager kan du skapa dina automatiska åtgärder som antingen applicerar men en tangentryckning eller kopplar till en bevakningspunkt så systemet fixar problemet automatiskt.

Automatisera drift och konfiguration av dina datorer, servrar, Office 365-konton med N-able Automation Manager som ingår i N-central.

Automation Manager är ett drag-n-drop automatiseringsverktyg som ger dig tillgång 600+ olika funktioner och frågor för att enkelt bygga automatiserade funktioner utan någon som helt programmeringskunskap.

Du sparar dina funktioner du har byggt i Automation Manager som funktioner i N-central. Dessa funktioner kan du sedan applicera på datorer/servrar när du vill eller koppla dem som självläkningsfunktioner när N-central hittar några fel.

Det bästa av allt är att det är enkelt för alla kollegor att se vad det gör. Inget mer "dekrypterande" av Powershell script som någon byggt ihop för många år sedan och ingen vet hur det fungerar.

Automation Manager i Solarwinds MSP Remote Monitoring & Management. Logicnow MAX Remote monitoring & Management

Koppla sedan en Automation Manager-funktion som en självläkning till monitoreringspunkt som du bevakar på en viss typ av dator/server.

Automation Manager

Eller exekvera att en Automation Manager-funktion direkt på en eller 1000-tals datorer.

Automation Manager

Övervakning  av skrivare, routrar, switchar m.m.

En av N-able N-centrals funktioner övervakningen av VMware, skrivare, switchar, routrar, brandväggar, UPS:er, NAS, hårdvaran på servrar m.m.

N-central kan automatiskt upptäcka och övervaka många typer av nätverksprodukter.

N-central Printers

Precis som i övervakningen av datorer och servrar så bygger övervakning av nätverkenheter på en avancerad regelmotor som automatiskt detekterar typen av enhet och bestämmer lämpliga monitoreringspunkter automatiskt. Och precis som på servrar och datorer kan man lägga till egna regler och checkar.

Maintenance Windows

Allt som händer i N-central är centrerat runt N-centrals servicefönster. Ni bestämmer kundens olika servicefönster och N-central utför större serviceuppdrag under fördefinierade servicefönster. Patch-hanteringen sätts upp i detalj med individuella fönster för detektering, nerladdning, installation och omstart.

Maintenance Windows

Software Deployment

N-central har inbyggd software deployment som kan användas för att installera färdiga mjukvarupaket (MSI). Mindre paket installeras via N-centrals inbyggda repository.

Via Automation Manager kan man bygga egna deployment-paketeringar med avancerade funktioner med frågeställningar och flödesscheman.

Avancerade filterfunktioner

N-able har byggt in en avancerad filterfunktion där administratören kan bygga filter för att optimera vad teknikerna  skall kunna se enligt egen prioritering.  En av N-centrals starkaste fördelar är just möjligheten att prioritera vad man vill se ner i minsta detalj.

MSP:er med många tekniker som har olika specialistområden kan skräddarsy vyer exakt efter det som de kommer jobba med. T.ex. Exchange-specialisten kan plocka fram bara svåra Exchange-relaterade problem medan en "First Line"-tekniker bara ser de typer av problem som han/hon kan lösa.

N-Central filter fuktioner

Jobba i bakgrunden

Ibland vill man inte störa användaren för mycket. Med MSP N-central kan man låta användaren fortsätta jobba medan teknikern administrerar datorn i bakgrunden.

Systemet har flera inbyggda funktioner bl.a.:

 • Remote Command Line
  Ger access till en kommandoprompt (även PowerShell) på kundens dator. Via Powershell kan man göra massor av funktioner i bakgrunden.
 • Remote Processes
  Visa alla aktiva processer med info om CPU load, minne, användare, nätverksaccess, diskaccess samt kopplade DLL:er, Registry-nycklar och trådar. Stoppa processer eller processträd.
 • Remote Services
  Starta/stoppa/starta om services. Sätt startup typ eller ändra logindetaljer för servicen.
 • Remote Registry administration.
  Se och uppdatera registry-nycklar i bakgrunden.
 • Remote Software uninstall
  Avinstallera applikationer från kundens dator (fungerar endast på vissa applikationer)
 • Startup applications
  Aktivera och avaktivera vilka applikationer som autostartas
 • Printer administration
  Kontrollera utskriftjobbi kö. Radera jobb och skrivare samt sätt standardskrivare.
 • Background File Transfer
  Skicka eller ta emot filer från kundens dator i bakgrunden.
 • Task Executions
  Kör 100-tals färdiga script eller Automation Policies för att lösa problem hos kunden. Utöka med egna script och Automation Policies

N-central Remote background tools

Manage Printers

Fjärrstyrning och fjärrsupport

Fjärrstyrningen ger dig möjlighet att fjärrstyra en server eller desktop/laptop och lösa många problem på distans från kontoret. Lös problemet med den krånglande Exchange-servern redan innan kunden är på plats på morgonen.

Sköter ni support till användarna? N-central ger er möjlighet att koppla upp er till kundens dator och se/lösa problemet på direkten. N-centrals fjärrstyrning och fjärrsupport bygger på N-able Anywhere. 

MSP Anywhere installeras som en host på kundens dator som alltid är tillgänglig för er support utan att användaren behöver ladda ner och starta något supportprogram.

Inbyggda funktioner i MSP Anywhere

 • Går att ha tillsammans med kundens andra fjärrstyrning (t.ex. TeamViewer)
 • File transfer
 • Text Chat - för att kommunicera med kunder utan telefon/VoIP
 • Voice over IP för att tala med kunden direkt i datorn
 • Skalbar skärm / Zoom
 • Inbygd "laserpekare" för att visa
 • Inbyggd TCP proxy som gör att du när som helst kan gå över till Remote Desktop utan att ha en VPN tunnel.
 • System-info med snabb information om datorns alla delar och mjukkvaror

Solarwinds MSP N-central fjärrstyrning

Fjärradministrera era nätverksenheter direkt från N-central. Via N-central kan ni ansluta direkt till en skrivare, switch, brandvägg, router eller annan nätverksenhet som om ni satt lokalt på kundens nät.

N-central hanterar automatiskt fyra olika protokoll för att ansluta via proben till en nätverksenhet:

 • Web http/https
 • SSH
 • Telnet
 • Egna (t.ex. RDP)

N-central remote control nätverksenhet

Antivirus och säkerhet

Med topprankade BitDefender-motor för maximal säkerhet mot Cryptowall och Cryptlocker.

Söker du en riktigt bra deal på Managed Antivirus för dina kunder. Aktivera Managed Antivirus på servrar och arbetsstationer direkt via N-central.

Den managerade antivirusmotorn i N-central innehåller både ett webfilter och en brandvägg.

Ni kontrollerar alla antivirusinställningar från er Dashboard i N-able Remote Monitoring & Management. Ni bestämmer om kunden skall kunna se sitt antivirusprogram och vad de skall kunna göra. Framför allt... Ni har koll på att alla datorer är uppdaterade med senaste antivirusdatabaserna.

Och ni hanterar kundens karantän via er Dashboard. Ingen användare kan själv släppa igenom förbjudna/smittade filer.

N-central Antivirus

Nu även med N-able EDR integrerat i N-central

Nu finns även integration i N-central för N-able EDR för de kunder som vill ha ett extremt avancerat skydd med rollback av filförändringar och systemförändringar.

N-Central och EDR integration - EDR profiler

Bygg dina EDR-profiler i N-central

EDR installation via N-Central

 Gå enkelt in på en dator eller grupper av datorer (via regler) och deploya enkelt EDR på via N-central på valda servicefönster eller direkt.

N-Central EDR interagtion hot

Följ händelser i EDR via portalen och hantera alla hot.

Patch-hantering

N-central har en inbyggd automatiserad Patch-hantering för både Microsoft och 3:e parts patchar.

Patch-hantering är något som kunderna har stort behov av. Med det här verktyget automatiserar ni patch-hantering med ett minimum av tid till en funktion som har en stor nytta för kunden.

N-central kan hantera helautomatiserad patchning där man skräddarsyr automatiskt accepterade pacthar på produkt/leverantörsnivå. Man bygger enkelt regelverk för vilka produkter och kategorier man automatiskt acceptera. Man kan ha multipla regelverk per kund för maximerad automation och flexibilitet.

Patch-hantering automatisk N-central

Naturligtvis stödjer N-central även patch-hantering på patch-nivå där teknikern kan acceptera en eller flera viktiga patchar på global nivå och sedan skjuta ut på önskade kunder.

N-central Patch-hantering på patch-nivå.

Administrera AD

Inbyggt i N-central finns funktionen för att administrera användarkonton i AD utan att behöva fjärrstyra kundens servrar. Teknikerna kan enkelt låsa/låsa upp, radera och återställa lösenord på användarkonton utan att behöva logga in på kundens server. Tekniker behöver inte ha tillgång till kundens administratörslösenord vilket ger ökad säkerhet i stora organisationer.

N-central user administration Active Directory

NetPath

NetPath är en unik funktion som N-central har fått från N-able Enterprise-sortiment. I stora entrerprise-miljöer används NetPath för att kontroller kontinuerlig driftstatus på stora WAN. Systemet monitorerar alla routerhopp mellan två punkter och mäter prestande i alla leden och spara data för senare analys. Naturligtvis med larming när inställda parametrar överskrids.

N-Central NetPath

Men NetPath kan användas även för MSP:er som har mindre kunder och där man vill kontroller anslutningar mellan kundens interna miljö och externa tjänster som är viktiga för kunden dagliga arbete. 

NetPath övervakar alla routrar och länkar mellan kundens server och den slutpunkt man vill monitorera. Du får full spårbarhet vart i kedjan ett problem har uppstått och hur länge det varade. Dessutom har du möjlighet att se vems felet är. Är det kundens ISP, Peering operatören, någon annans ISP eller den bevakade slutpunkten.

NetPath mäter och loggar bl.a.

 • Latency till slutpunkten
 • Latency i varje hopp
 • Packetloss till slutpunkten
 • Packetloss i varje hopp
 • Alla routervägar som paketen kan ta.
 • Larmning på inställda nivåer för packet loss eller latency

Gå en månad tillbaka i tiden och se felen, var de var och exakt hur nätstrukturen såg ut vid det tillfället i tiden.

N-Central Netpath errors

Microsoft Intune integration

N-central innehåller en koppling till Microsoft Intune.

Nu kan du importera kunders devicer som du eller dina kunder redan har i Intune till N-central för full managering och monitorering via N-central.

Men du kan dessutom styra både Intunes Compliancy policies och Intunes Configuration policies direkt inifrån N-central.

Intunes Compliancy Policies  och Configuration Policies kan styra direkt från regelmotorn i N-central så vill du t.ex. att alla laptops som har en VPN-klient automatisk skall få en ny Intune Configuration Policy med andra regler för brandväggen så sköter N-central allt automatiskt.

N-able N-central Intune integration

N-able N-central Intune integration

Network Topology Map

Network Topology Map är också en funktion som N-central har fått från N-able Enterprise-sortiment. Network Topology Maps kan scanna hela kundens nätverk och rita upp hur nätet hänger ihop. Ju större nätverk och mer komplex uppbyggnad desto mer nytta har ni av funktionen.

N-Central Network Topology Map

Ifrån Network Topology Map kan du snabbt se vilka device som är monitorerade i N-central. Du kan klicka dig vidare till enheterna i N-central. Eller bara snabbt välja att starta en fjärrstyrning eller kontrollerar larm på en enhet.

Inbyggda rapporter

N-central innehåller en rapportmotor för vanliga driftrapporter. Rapporterna är textbaserade eller har enkel diagramgrafik

Se länkarna för exempel:

Avancerad rapportmotor som tillval

Vill du kunna göra helt egna rapporter på exakt de saker bara du vill se? I så fall skall du köra tillvalet med N-centrals rapportmotor (kräver en tillägglicens för Report Manager samt en Windows Server med MS SQL).

N-central Report Manager innehåller 50 färdiga grafiska rapporter. Några exempel:

I rapportmotorn kan man skräddarsy sina egna rapporter ner i minsta detalj.

Inbyggd Cove Data Protection

Hybrid Cloud Backup - Alltid backup till molnet för garanterad säkerhet med möjlighet även till lokal lagring (LocalSpeedVault) för ultrasnabb återställning av stora system.

Oavsett om det gäller en liten notebook eller en hel Hyper-V server. Backup & Recovery har alla funktioner.

N-Central Backup

En backup är aldrig bättre än vad man kan återställa. Cove Data Protection har Virtual Disaster Recovery så du kan återställa kundens fysiska server direkt till Hyper-V, VMware, Amazon Cloud eller Azure.

Med Virtual Disaster Recovery kan du testa återställning av kundens server direkt till virtuell miljö och se att servern verkligen kan återställas och starta efter en återställning. Allt utan att påverka kundens aktiva miljö.

Virtual Disaster Recovery

Cove Data Protection i N-able N-central är ett helt automatisk system som automatiskt hanterar alla kryptonycklar, övervakning och larm direkt inifrån din Dasboard. Med N-able Remote Monitoring & Management är du bara ett klick från att erbjuda kunden övervakad Online Backup. Enklare än så här blir det inte. Ingen risk för att kunden glömmer vilken kryptonykel de har valt eller att kunden missar att säkerhetskopieringen inte fungerat.

Alla plugin-moduler ingår såsom:

 • System State
 • Files & Folders
 • Network folders
 • Exchange
 • Hyper-V
 • VMware
 • MS Sharepoint
 • MS SQL
 • Oracle SQL
 • MySQL m.m.

NYHET - Nu finns även:

 • Bare Metal Restore (ISO-fil för boot CD eller EXE för bootbar USB sticka)
 • Recovery Console - Ha kontinuerlig restore till annan plats. Ni kan lagra hela kundens maskin hos er i en virtuell disk färdig att mounta i HyperV / WMvare / Virtualbox.
 • Virtual Drive - Accessa backupdatat via en uppmappad enhet. Perfekt för att läsa ut data ur stora VXD-filer eller stora Exchange information stores utan att ladda ner hela filen.
 • Seeding mode - För kunder med långsam uplink kan du köra första backupen till en USB disk som laddar upp från ett annat ställe med snabbare länk.
 • Seeding via LocalSpeedVault - Kör första backupen mot LocalSpeedVault (NAS / SAN / Share) så snabbt datorn kan processa och låt sedan backupmotorn synkronicera till molnet så snabbt länken hinner med.

Läs mer om Cove Data Protection

Mobilapp med både fjärrstyrning och åtgärder

TIll N-central finns mobilappar som både ger er en snabb överblick över dina kunders miljöer och samtidigt ger teknikerna möjligheten att både fjärrstyra datorer och server samt även utföra automatiserade uppdrag eller köra Command Line eller Powershell direkt från mobilen.

 1. Få en snabb överblick över alla devicer på en kund
 2. Markera en device för mer information
 3. Titta på status för all monitorering på devicen och klicka på respektive monitorering för mer detaljer om alla underliggande monitoreringspunkter

 1. Klicka på Issues för att få överblick på alla problem just nu antingen på alla kunder eller på en unik kund
 2. Utför snabbt åtgärder genom att markera en dator/server och välj åtgärd bland 100-tals färdiga och dina egna sparade
 3. Fjärrstyr dina servrar och klientdatorer direkt från appen.

 1. Har du Passportal med säker synkronisering av kundlogin kan du enkelt hämta login till kunderna direkt i appen när du skall fjärrstyra servrar och klientdatorer.
 2. Du kan enkelt även köra command line eller powershell för snabba åtgärder som är lättade att fixa via text än via grafisk fjärrstyrning.
 3. Statussidan visa status på bl.a. processer, services, nätverk, installerade applikationer, drivrutiner, inloggade användare, systemstatus med allt du behöver veta om hårdvaran på datorn/klientdatorn m.m.

Vrid på skärmen och kör Fullscreen-mode för mer aktiv bildyta för fjärrstyrningen. Du zoomar in/ut väldigt enkelt med två fingrar.

Integrera med ärendehantering, kundbokningssystem och debiteringar

N-central har färdig integration med flera ärendehanteringssystem samt möjlighet till integration via API.

Men vi rekommenderar MSP Manager som integreras direkt in i N-central och hämtar kunder, datorer/servrar/nätverksenheter samt larm in till ärendehanteringssystemet.

Ett larm på en server genererar automatiskt ett supportärende som är kopplat till rätt kund och rätt server så att teknikern har all information framför sig. Allt teknikern behöver göra är att anteckna åtgärd och tidsåtgång så är ärendet klart.

Om man vill automatisera ännu mera kan man låta N-central skapa tidsdebiteringar kopplade till lösningen. Om man har vanliga enkla fel som man vill göra tidsdebitering för (debiterbar eller integrerad i kundens fastpristjänst) så knyter man vissa typer av larm/åtgärder till ett visst typ av jobb/servicekontrakt i ärendehanteringssystemet och automatiskt sätter en tidsdebitering i ärendehanteringssystemet så fort larmet släcks.

N-Central skapa tidsdebiteringar från larm och åtgärd

MSP Manager är också trevligt för Managed Service Providers som jobbar med fasta månadspriser per enhet. MSP Manager kan då räkna antalet servrar/workstations eller andra monitorerade enheter hos kunden och sätta månadspriser på dessa.

MSP Manager

MSP Manager integrerar även Solnarwinds fjärrstyrning så att teknikern kan fjärrstyra kundens dator direkt från ärendehanteringssystemet.

Om teknikern inte kan lösa problemet på distans så kan man enkelt göra kundbokningar av tekniker hos kunden. Tekniker får då en bokning till sin Outlook-kalender.

Läs mer om MSP Manager

Vill du provköra i 30 dagar

Kontakta Johan@communica.se för mer information om olika testversioner (Private Cloud eller On-Premise).

Samsonite