Privata 5G nätverk

Poynting HELI

Privata 5G nätverk

Ibland är det svårt att lösa trådlösa nätverk med WIFI och där 5G hade varit en bra lösning. Men samtidigt har man i vissa fall krav eller önskemål att inte låta sin trafik passera publika mobilnät.

Privata 5G nätverk är för företag som inte får köra via publika mobilnät på grund säkerhetsregler. Eller att man helt enkelt inte har täckning på platsen från operatörerna.

Privata 5G nätverk kan låta som en dyr lösning men med tanke på att 5G tekniken klarar betydligt större ytan än t.ex. WIFI så visar det sig ofta att ett privat 5G nät är en billigare lösning i vissa fall.

Privata 5G nät är en lösning som dessutom fungerar mycket stabilt.

Tidigare har enda alternativet varit extremt dyra privata mobilnät baserat samma typ av infrastruktur som i operatörernas nät. De näten blir ofta väldigt dyrt på grund av att de är byggda för väldigt många samtidiga devicer/användare. De kräver också komplicerade projekteringar.

Ny teknik ger oss billigare privata 5G nätverk för företag

Men nu har det kommit teknik som är mer anpassad för privata företag (som ofta bara har en mindre mängd devicer) och därmed betydligt billigare och mer lämpliga för just privata mobilnät.

Varför privata 5G nätverk framför publika mobilnät?

De vanligaste anledningarna till att företag väljer privata mobilnätverk framför operatörerna är:

 • Man har krav eller önskemål att trafiken inte passerar publika nätverk. Vanligtvis krav på hög säkerhet.
 • Man vill öka stabilitet och driftsäkerheten genom att inte vara beroende av varken Internet eller mobiloperatörer.
 • Ökat skydd mot externa hot genom att ingen del av systemet är exponerad utanför företagets nät.
 • Operatörerna saknar täckning i området och vill ta ordentligt betalt för att bygga lokal täckning.
Varför privat 5G framför WIFI?

i 99% av fallen kommer WIFI vara den billigaste och bästa lösningen för kunderna. I vanliga kontor finns vanligtvis inget behov av att bygga ett privat 5G nätverk.

Men i 1% av fallen kommer WIFI inte kunna lösa problemen och där kommer privat 5G in som ett bra alternativ.

När ett privat 5G är ett bättre alternativ än WIFI:

 • Där man har krav på högre säkerhet (SIM-kort med kryptonycklar)
 • Där man har högre krav på Quality of Service d.v.s. att enheter skall vara garanterad en viss kapacitet och man vill kunna erbjudas förtur i näten för viktiga funktioner.
 • Alla installationer där klienterna rör på sig (truckar, plockrobotar, fordon m.m. I vissa fall även gående)
 • Där det gäller stora ytor (inomhus eller utomhus).
 • Utomhustäckning där WIFI har för dålig räckvidd och kräver alldeles för många accesspunkter.
 • Där WIFI-frekvenserna har störningar från andra nätverk
Var används privata 5G nätverk?

Privata 5G nätverk blir väldigt intressant i följande scenarios:

 • Sågverk, hamnar, gruvor (Både stora ytor och truckar som rör sig för fort för WIFI-handover)
 • Lager (stora ytor och truckar eller robotar som rör sig snabbt)
 • Fartyg och oljeplattformar (stora ytor och ingen täckning från publika operatörer)
 • Fabriker (krav på driftsäkerhet och mobilitet)
 • Sjukhus (krav på driftsäkerhet och ett behov att kunna köra även om Internet och mobiloperatörer ligger nere)
Vad krävs för ett publik 5G nätverk?

Först och främst krävs tillstånd hos Post och Telestyrenslsen för önskat frekvens (10-80 MHz inom 3720-3800 MHz eller 50-400 MHz på 26 GHz bandet) och ett önskat täckningsområde. PTS kontrollerar att det inte är konflikter i området och tilldelar sedan en licens (en mindre årsavgift tillkommer). Tillstånden kommer med vissa regler på uteffekt inom och utanför det täckta området.

Sedan behöver man en eller flera basstationer (för mindre nät kommer vi att prata om kompletta basstationer med Ethernet i ena änden och antenn i andra änden... Ungefär som WIFI accesspunkter). De kan vara små som en WIFI accesspunkt och täcka ca 3000-8000 m2 eller vara en större enhet på ca 15 kg och ca 40x30 cm som kan täcka några kvadratkilometer.

Och till slut behöver man en 5G Core som vanligtvis körs i en virtuell server. Eller i riktigt små installationer med bara enstaka basstation kan en 5G Micro Core köras direkt inuti basstationen för en komplett lösning i en enhet.

I princip alla installationer kräver en radioplanering och någon typ av konfigurationshjälp. Communica säljer inte lösa 5G basstationer utan vi hjälper våra kunder / installatörer med den hjälp som krävs för att komma igång med ett säkert och godkänt system.

Vad kan jag använda för typer av devicer i mitt privata 5G-nät?

Generellt brukar man kunna ansluta devicer såsom:

 • 5G modem / routrar (t.ex. i truckar eller robotar)
 • iPhone / iPads (Apple en av få telefon-tillverkare som stödjer privata nät*)
 • Handdatorer / scanners med 5G (t.ex. Zebra)

* De flesta stora mobiltelefontillverkare brukar bara acceptera publika operatörer. Men produkter som bygger på mobiltelefoner men är tänkta att använda t.ex. på lager brukar stödja privata 5G-nätverk

Vad kan jag göra i mitt privata 5G-nät?

För privata 5G-nät handlar det primärt om datatrafik (idag).

IP-baserade telefoni-appar fungerar som vanligt.

Om man vill göra klassisk telefoni så går det att göra med en Enterprise 5G Core men då handlar det om interna samtal och / eller SIP-samtal via en växel. Inte till mobilnummer som du har hos en publik mobiloperatör.

Interna samtal och samtal genom växeltjänst kan dock vara mycket intressant i sammanhang där vi talar om system som måste fungera även om andra delar i samhället slutar fungera. Exempelvis inom sjukhus som måste kunna använda sin interna kommunikation även under kritiska förhållanden där mobiloperatörerna eller publik telefoni / nätverk inte fungerar.

Roaming-samtal (via sin vanliga mobiloperatör) är inte riktigt där ännu. Vi väntar på om det blir tvingande krav från PTS / EU att operatörerna måste tillåta Roaming från privata nätverk.

Vad finns det för olika typer av 5G basstationer?

För inomhusinstallationer med upp till 32 aktiva användare per bas så användar man normalt så fristående 5G basstationer med en uteffekt av 2 x 250mW. Dessa ansluts via Ethernet direkt till nätverket och kopplar sig till en 5G Core.

För utomhusbruk använder man större fristående basstationer med upp till 2 x 10 W (Vi använder vanligtvis upp till 2 x 3 W för Sverige). Precis som inomhusmodellerna så kopplas de direkt via Ethernet till en 5G Core.

Om man har krav på nätverk med väldigt många användare så bygger man distribuerade radionätverk där all signalbehandlig sker central i ett antal rackservrar och man har bara flera radiosändare. Det är mer likt mobiloperatörernas sätt att bygga upp ett mobilnätverk men det ökar också startkostnaden markant.

Är du intresserad av att får mer information om privata 5G nät? Kontakta johan@communica.se