Celerway - Advanced Load Balancing Routers

Celerway är en Spinoff från Simula Research Laboratory i Norge där man har forskat inom avancerad lastbalanseringsteknik.

Celerways unika funktion är den avancerade lastbalanseringen som kontinuerligt mäter både trafikkvalitet och trafikkapacitet på alla WAN-portar och 5G / 4G modem. Celerways routrar monitorera ca 50 olika trafikparametrar kontinuerligt. CelerwaysOS bygger på flera patent inom området.

Celerways lastbalansering och kontinuerliga trafikmätningar fungerar även under mycket komplicerade förhållanden såsom multipla 4G-länkar i fordon som rör på sig snabbt.

Så stirra dig inte blind på designen på hårdvaran... Celerways unika funktioner ligger i just i deras väldigt avancerade routermjukvara CelerwayOS.

Celerway kan hantera lastbalaseringen över multipla internetanslutningar. De flesta modeller hanterar automatiserad lastbalansering på upp till 5-7 parallella internetanslutningar.

Kombinera kapaciteten från både fiber, DSL, 5G, 4G och Satellit. CelerwayOS mäter tillgängliga kapaciteten kontinuerligt på de olika länkarna och fördelar trafiken efter kapacitet och kvanlitet.

Detta fungerar även på 5G / 4G länkar under komplicerade förhållanden såsom i fordon i drift, fartyg m.m. Lastbalanseringen kan hantera multipla 5G / 4G modem, multipla WAN-länkar samt WIFI som WAN.

Användaren kan låta router bestämma hur den skall fördela trafiken efter länkens nuvarande kapacitet eller om man vill prioritera billigaste WAN-länkarna (t.ex. fiber/ADSL/WIFI) och bara använda 5G länkarna om det inte finns någon annan bra fungerande internetförbindelse.

Celerway SD WAN

Dessutom kan man med Software Defined WAN (SD-WAN) konfigurera vilken trafik som skall prioriteras över olika förbindelser såsom att låta Voice over IP gå över länken med lägst latency och bäst kvalitet. Prioritera betalterminaler och kassasystem över 4G länken om kapaciteten inte räcker till på andra internetlänkar.

Smart Queue Managenet
Celerways routrar ha en inbyggd QoS/flödeshantering som är helt automatiserad. Till skillnad från andra QoS-system och flödeshanterare som kräver mycket konfiguration så är Smart Queue Management helt automatiserade och kräver minimalt med inställningar.  De enda inställningar du gör är att sätta maximal uplink och downlink och Smart Queue Management kommer sedan sköta QoS, AQM, Traffic Shaping, Rate Limiting, Packet Scheduler o.s.v. 

WIFI som WAN kan hantera en hel lista av kända SSID. Har du expelvis ett fordon som rör sig mellan olika områden med WIFI-täckning kan automatiskt koppla upp på kända WIFI-nät när de kommer inom täckning (exempelvis i ett garage eller företagets WIFI-nät inomhus eller utomhus)

Band Locking
Alla routrar kan hantera Band Locking för att låsa bort band och/eller tekniker vi inte vill ansluta på individuellt på varje radiomodul. Detta gör det enkelt att blockera vissa band eller tekniker för att undvika olika band eller tekniker som ger för låg prestanda.

Phantom VPN

Frekvensband sverige mobil datakommunikation

Celerway Phantom är Celerways egna VPN-tunnellösning. Den har utformats för att tunnla över multipla internetlänkar samtidigt. Phantom stödjer lastbalansering och automatisk fail over mellan olika internetlänkar inom samma Phantom VPN-tunnel. Något som inte fungerar med standard-VPN såsom IPSec eller OpenVPN.

Celerways Phantom VPN säkerställer 100% uptime, oavsett vad som händer med de olika internetlänkarna.

Celerways Phantom VPN ger maximal hastighet över VPN-tunneln genom lastbalasering av flera internetlänkar. För maximal totalkapacitet har Celerway byggt sin VPN teknik med lastbalansering i stället för bonding. Detta ger mycket högre totalkapacitet jämfört med bonding som stjäl en stor del av totala kapaciteten.

På huvudkontoret han man antingen en Celerway router som Phantom VPN-server eller så kör man en virtuell Celerway router i en virtualiserad miljö.

Om man vill skala upp lösningen för redundans eller stora datamängder som kan man använda flera VM-instanser av Phantom vid behov. Flera VM:er kan dela samma backend så att nycklar är synkroniserade mellan olika instanser. Detta kan användas för att erbjuda redundans och säkerställa att VPN-tjänsten är tillgängliga under uppdatering eller underhåll.

Celerway Phantom är ett certifikatbaserat VPN-protokoll som är väldigt lätt att konfigurera. Det jobbar med certifikat precis som OpenVPN men är väldigt mycket lättare att konfigurera än OpenVPN. Och mycket mer flexibelt än exempelvis IPSec.

Phantom är en TLS VPN med en modern efterföljare till AES-kryptering (ChaCha20 stream cipher med Poly1305 Authenticator. Används bl.a. av Google) som ger mycket bättre VPN-prestanda med bibehållen säkerhet från AES-krypteringen. Och den unika fördelen att det kan hantera trafik från multipla internetförbindelser samtidigt.

Certifikaten skapas automatiskt för varje klientenhet i den enhet som är Phantom server och exporteras enkelt in till respektive klientenheter utan massa krångel med att generera egna certifikat i olika steg.   

Använda Celerways routrar som brandvägg

Absolut. Alla routrarna kommer med vanliga funktioner såsom NAT-brandvägg med brandväggsregler baserade på zonindelning. Skulle du mot förmodan tycka att att du behöver mer inställningar så har du möjlighet att addera helt egna inställningar direkt till IPTables via ett grafisk interface.

Du har möjlighet att köra multipla VLAN i alla routrar för att dela upp lokala nätet  i olika säkerhetsnivåer/delar.

Och dessutom har du en avancerad QoS-motor där du kan göra olika regler för bandbreddsbegränsningar och trafikprioriteringar. Celerway har inbyggt 10 olika motorer för Quality of Service för att du skall kunna skräddarsy QoS exakt efter dina behov.

Dessutom finns en inbyggd Captive Portal för t.ex. passagerare eller besökare.

Samt extern Content filtering via DNS/EDNS-leverantörer såsom exempelvis Quad9 (gratis) eller WebTitan (betaltjänst).

Snabbguide för Celerways olika routrar
  Stratus GO Arcus
Antal radiomoduler 1-2 1-2 1-3
5G Ja   Ja
LTE Category CAT12/13
eller 5G
CAT12/13 CAT12/13
eller 5G
LTE450     Tillval
E-mark för fordon Ja   Ja
Antal Ethernet 5 x Gigabit 2 x Gigabit 3 x Gigabit
PoE ut 2 x PoE 802.3at
2 x 25W
   
PoE in 1 x PoE 802.3at    
Load Balancing-prestanda 990 Mbit/s 990 Mbit/s 990 Mbit/s
Max antal WAN 8 5-6 7
VPN prestanda 180 Mbit/s 180 Mbit/s 800+ Mbit/s
WIFI 802.11ac 802.11ac 802.11ac
WIFI as WAN Ja, 2 Ja, 2-3 Ja, 2
Captive Portal Inbyggd Inbyggd Inbyggd
Phantom VPN /  
SD WAN
Ja Ja Ja

  

Exempel på användningsområden:

Stratus: Fordonsrouter för Passagerar-WIFI eller blåljus-fordon som kräver mycket hög tillgänglighet oavsett var de befinner sig i landet. Dessutom mycket populära i samband med övervakningskameror tack vare sin höga Uplink-prestanda och två stycken PoE utgångar.
I kombination med Celerways kontinuerliga lastbalasering och Phantom VPN / SD-WAN så får man helt sömlös handover mellan två mobiloperatörer.

GO: En av få bärbara routrar med batteri som ger enorm prestanda. Ett stort batteri som räcker hela dagen. GO-serien är framtagna för Norska sjukvården men har hittat sig till exempelvis mobil streaming av ljud eller bild som kräver total redundand med multipla operatörer.

Arcus: Blåljusfordon (Ambulans, brandkår, polis), Radio/TV-stationer, större båtar och fartyg (se våra fartygsantenner).
Fordonsrouter för kunder med extrema krav på driftsäkerhet, täckning och prestanda.
Upp till 3 radiomoduler med 5G eller LTE CAT12/13 (600 / 150Mbit/s) eller kombination med 2 x CAT12 + LTE450 ger inte bara mycket bra kapacitet utan också extrem täckning i alla situationer.
VPN-kapacitet på över 800 Mbit/s ger möjlighet att streama även mycket stora datamängder med full redundans.

3 års licenser för Cloud Managering ingår

Celerway bjuder på 3 år av sin avancerade cloud manageringsplattform. I plattformen följer du enkelt status på alla routrar och har möligheten att konfigurera routrar på distans utan att routern behöver ha ett publikt IP eller ha publikt öppna portar.

Could manageringsplattformen ger dig all information om status på på alla internetlänkar och dataförbrukning.

Celerway Data Usage

Överblick över länkstatus på alla internetlänkarna över vald tid. Du får en snabb överblick på hur statusen varit under vald tidsperiod. Hur har täckning/kvalitet varit på 4G modemen och har det varit driftstörningar på fiber/DSL-länkarna.

Celerway Cloud Management

Snabb översikt

Celerway Cloud Management Overview

GPS tracking

Celerway GPS Tracking