Passportal

N-able Passportal

Ett helt system gemensam lösenordshantering (och 2FA) och för snabbt information om kundernas IT-miljö

Passportal Customer dashboard

N-able Passportal tar ett helhetsgrepp över lösenordshantering och fullständig dokumentation över era kunders IT-miljöer. Ett system som snabbt ger er all information ni behöver för att driva era MSP-tjänster eller er supportorganisation.

 

Säker lösenordshantering

Passportal

Kör ni fortfarande alla era kundernas admin login och lösen i en Excel-fil?  Har ni någon kontroll över vad som händer när en tekniker slutar? Vilka lösenord har teknikern tillgång till?

Med Passportal Spara du alla typer av lösenord,  login och numera även 2FA-nycklar kopplat till dina kunder på ett säkert och spårbart sätt.

Med Passportal så kan man på ett säkert sätt ge tillgång endast till de användare som behöver det. Och användaren får bara tillgång till lösenord som han/hon behöver.

Men det viktigaste av allt är att man har full kontroll över vilka lösenord som en tekniker har tagit del av. Så att man vet vilka lösenord som behöver ändras om teknikern slutar.

Krypterad information med egen vald nyckel som bara ni har tillgång till
Alla lösenord,  login och annan dokumentation krypteras med er unika kryptonyckel så att ingen annan har tillgång till era lösenord. Eftersom lösenorden krypteras med er valda nyckel så har inte ens N-able teknkiker tillgång till er lagrade data.  All data lagras krypterat. Passportal lagrar inga kryptonycklar till er data.

Användarna som skall ha access till systemet behöver login och lösen men också er unika kryptonyckel.

För extra säkerhetsnivå så finns 2-Factor Authentication att aktivera (kompatibel med t.ex. Google Authenticator m.fl)

De tekniker som vill plocka ut en kunds loginuppgifter måste aktivt välja att få se eller kopiera ut dessa uppgifter. Uppgifterna blir bara tillgängliga enligt Need-To-Know.

Vem har sett vilka lösenord?
Men en av de absolut viktigaste biten är att Passportal loggar vilka användare som har sett eller plockat ut lösenordet sedan senaste bytet. Det vill säga vilka tekniker kan ha sparat lösenordet och skulle kunna ha tillgång till kundens miljö efter att han/hon har slutat.

Vi vill ju byta lösenorden som teknikern har haft tillgång till men endast om teknikern har sett dem.

Passportal lösenordslogg

Centralt hanterad 2-faktor autentisering

Glöm behovet av att ha en "service"-mobil som skall hantera alla 2FA nycklar till alla unika kundlogin. Passportal kan hantera alla era gemensamma 2FA-koder. Ni kan ha ert gemensamma admin-konto till kundens 365 och använda samma login och 2FA. 

2FA - Time Based One time Password

All användning av 2FA-koder och lösenord loggas i Audit-loggen så ni kan ta rapporter på vem som använt en unik kundinloggning och när. Rapporten kan tas per användare eller per kund.

Integration med Active Directory, Azure och Microsoft 365

Passportal har plugin till Active Directory, Azure och Microsoft 365-miljö. Detta gör att vi kan sätta nya (säkra) lösenord från Passportal.

Passportal kan även synkronicera förändringar gjorda på AD servern tillbaka till passportal. D.v.s. om någon manuellt ändrar ett adminlogin på servern så kan det synkroniceras med Passportal

Passportal Sync with windows

Automatisk byte av lösenord på intervall (AD, Azure och 365)

Men vi har också möjligheten att automatiskt byta lösenord t.ex. varje vecka eller varje dag om vi vill. Teknikerna behöver aldrig känna till kundens egna administrator-konto utan får jobba med ert unika administratörskonto.

Passportal kan automatiskt sätta nya lösenord på intervall i Active Directory, Azure och Microsoft 365-miljö.

Ni väljer själva hur ofta lösenordet skall bytas. Automatiskt byte kan ske så ofta som varje dag.

Passportal har en inbyggd lösenordsgenerator som ni kan bestämma hur långa och komplicerade lösenord som skall användas.

Automatisk inventering och hantering av viktiga datum för förnyelser

Passportal kan automatiskt samla information om kundens när kundens olika domännamn går ut eller när kundens certifikat går ut. Ni kan också mata in annan viktiga information såsom utgångsdatum för serviceavtal på olika produkter eller licenser.

Passportar visar sedan när ni måste hjälpa kunden att uppdatera dessa licenser, avtal, garantier, certifikat, domäner m.m.

Passportal viktiga datum

Chrome, Firefox och Edge-plugin

Passportal har plugins till Chrome, Firefox och Edge.

Med dessa plugin kan användaren direkt få access till logindetaljer till exempelvis websidor.

Passportal Browser Plugin

Även dessa browser plugins loggar alla login/lösen som användaren har använt.

Användaren kan spara login/lösen i sitt privata  arkiv men kan också spara login/lösen på olika kunder som då andra tekniker har tillgång till.

Du kan även använda inbyggda lösenordsgeneratorn som skapar ett unikt och säkert lösenord enligt företagets säkerhetsregler.

Integration med TakeControl fjärrstyrning i MSP RMM och N-central

Integrera lösenordshanteringen med fjärrstyrningen i N-sight och N-central. Klicka på nyckeln i TakeControl och öppna upp rätt kund och rätt konto. Sedan dubbelklickar du bara på kontot för att automatiskt skicka lösenordet till servern du fjärrstyr så loggas du in direkt.

Integration  mellan TakeControl och Passportal

Dokumentation Manager

Utöver login/lösen så kan du välja att aktivera den fantastik användbara dokumentationsmodulen.

Passportal Ocular

Dokumentationsmodulen ger er möjligheter att dokumentera allt runt era kunders IT-miljöer på ett mycket strukturerat sätt.

Vilka applikationer har servern? Vilka backup system körs på vilka servrar och tar har om vilka applikationer? Vilka leverantörer supportar vilka produkter?

Ja, egentligen precis allt ni vill dokumentera. Och sedan knyter Passportal in detta per kund och ser till att rätt uppgifter dokumenteras enligt företagets policy.

En tekniker som tar över en kund kan på 30 sekunder hitta all viktigt information om kundens hela IT-miljö.

Passportal hämtar servrar och Workstations från N-central och N-sight.

Ni bygger egna standardiserade templates för de saker ni vill dokumentera. Ni kan skräddarsy exakt vilka detaljer ni vill ha med på respektive template. Här är ett exempel på en Template för accesspunkter.

Passportal Templates

Du kan dessutom exportera dina kunders dokumentation och ge till kunden som en klickbar PDF (en så kallad Runbook) Se ett exempel här: Exempel-Runbook.pdf

Mobilapp

Det finns även en mobilapp för lösenordshanteringen som gör att tekniknerna har med sig alla loginuppgifter på ett säkert och smidigt sätt. Alla lösenordsvisningar i appen loggas precis som i webinterfacet.

Passportal Mobilapp

Appen skyddas av pink-kod, fingeravtryck eller ansiktsscanning

Passportal Site - Hyr ut lösenordshantering till kunderna

Med Passportal Site-funktionen kan du hyra ut lösenordshantering som en tjänst till dina kunder. Du sätter din egen logotype och hur sedan ut funktionen till dina kunder.

Den viktigaste funktionen med Passportal Site är att att dina kunder har gemensam lösenordshantering för alla företagts viktiga gemensamma lösenord. Användarna har kontroll över både sina privata login och lösen samtidigt som man har access till företagets gemensamma login och lösen till system och websidor.

Dessutom kan ni dela med er av administrationslösenord och 2FA-koder till era kunder. Om kunden sköter dessa saker själv men vill dela med sig av t.ex. Office365 Admin för sin site så kan kunden dela loginuppgifter och 2FA upp till er

Precis som i MSP-delen av Passportal så kan dina kunders administratörer se vilka användare som har sett och använt lösenorden sedan senaste bytet. När en användare slutar så kan administratören på bolaget se vilka konton som användaren har använt och man kan därmed besluta vilka som skall ändras.

Administratören hos kunden kan bestämma vilka användare som skall ha tillgång till vilka lösenordsgrupper.

Alla användare kan även använda Passportal Webbrowser plugin (Chrome, Firefox och EDGE / EDGE Chromium)

Passportal Site

Passportal Blink - Automatiserad lösenordsåterställning

Passportal BlinkMed Passportal Blink så kan du erbjuda dina kunders användare automatiserad lösenordsåterställning via en app. Användarna kan själv återställa sitt lösenord i AD, Azure AD eller 365 via sitt fingeravtryck i Blink-appen.

Blink skapar ett säkert lösenord som användaren kan använda permanent eller bara använda för att logga in och välja ett nytt lösenord.

Ni betalar ett fast pris för funktionen upp till 10.000 användare.

Vill du ha en live demo eller beställa ett eget Trial-konto och testa själv så kontakta johan@communica.se