Svenska operatörers frekvensband

Våra svenska operatörer
och deras frekvensband

Våra svenska mobiloperatörer med frekvensband, MCC och MNC koder

Nedanstående är alla svenska operatörer som har eget nät (ej virtuella operatörer)

Du har också information om vilka frekvenser de olika operatörerna jobbar med och vilken teknik de erbjuder på de olika banden.

MCC MNC Identifieras som Operatör LTE 450 GSM 900 UMTS 900 UMTS 2100 LTE 800 LTE 900 LTE 1800  LTE 2600  NR
2300
NR
3500
240 1 TELIA S Telia   X X* X* X X X X   X
240 2 3 SE Tre     X X* X     X   X
240 3 Net 1 Terracom / Net1 X               X  
240 4 SWEDEN 3GIS (Telenor / Tre) X
240 5 Sweden 3G Svenska UMTS (Telia / Tele2)       X*            
240 6 Telenor SE Telenor X
240 7 Tele2 Tele2 X X X X X   X
240 8 Telenor SE Telenor       X X X X X   X
240 10 Spring Mobil Tele2 (Spring)    
240 21 MobiSir Trafikverket (tåg-nätet GSM-R)   X                
240 24 Sweden Mobile Net4Mobility (Telenor / Tele2)   X     X X X X   X

MCC = Landskod. Sverige har MNC 240
MNC = Operatörens unika kod (inom landskoden)
"Identifieras som" = Om du tittar i din mobil (gör en operatörssökning) eller tittar i ett mätinstrument så är detta nätets presenterade namn
* Alla nät markerad med en asterisk är under avveckling

Operatörer som samarbetar under gemensamma nät

Identifieras som Operatör Samabetet mellan Bands (MHz)
SWEDEN 3GIS* Telenor och Tre UMTS 2100
Sweden Mobile Net4Mobility Telenor och Tele2 GSM 900 / LTE 800 / LTE 900 / LTE 1800 / LTE 2600

* Telenor och Tre bygger egna 2100 MHz-nät  i Stockholm, Malmö, Göteborg och Karlskrona. Övriga ställen bygger man ett 2100 MHz-nät tillsammans under 3GIS. OBS under 2021 ser vi att Tre har egna 2100-nät på betydligt fler ställen än så.

Tele 2 och Telenor presenteras som egna basstationer på 4G. Endast på GSM så visas Net4Mobilitys nät.

Frekvensband Downlink (MHz) Uplink (MHz) typ Operatör
450 MHz 462,50 - 467,50 452,50 - 457,50 LTE450 Net1 (Terracom)
700 MHz (Band 28/n28) 768 - 778 713 - 723 4G/5G Telia
  778 - 788 723 - 733 4G/5G Net4Mobility (Tele2 / Telenor)
800 MHz (Band 20)  791 - 801 832 - 842 4G 3
   801 - 811 842 - 852 4G Telia
  811 - 821 852 - 862 4G Net4Mobility (Tele2 / Telenor)
900 MHz (Band 8) 925 - 930 880 - 885 3G 3
  930 - 950 885 - 905 GSM/4G Net4Mobility (Tele2 / Telenor)
  950 - 960 905 - 915 GSM/3G*/4G Telia
1800 MHz (Band3) 1805 - 1840 1710 - 1745 4G Telia
  1840 - 1870 1745 - 1775 4G Net4Mobility (Tele2 / Telenor)
  1870 - 1875 1775 - 1780 4G Tre
2100 MHz (Band 1) 2110,30 - 2130,10 1920,30 - 1940,10 3G Telenor
  2130,10 - 2149,90 1940,10 - 1959,90 3G/4G 3
  2149,90 - 2169,70 1959,90 - 1979,70 3G Under avveckling (f.d. Telia + Tele2)
2300 MHZ (Band n40) 2300 - 2380 5G Net1 (Terracom)
2600 MHz (Band 7) 2620 - 2640 2500 - 2520 4G Net4Mobility (Tele2 / Telenor)
  2640 - 2650 2520 - 2530 4G 3
  2650 - 2670 2530 - 2550 4G Telia
  2670 - 2690 2550 - 2570 4G Net4Mobility (Tele2 / Telenor)
2600 MHz (Band 38) 2570 - 2620 4G/5G TDD 3
3500 MHz (Band n78) 3400 - 3500 5G 3
  3500 - 3620 5G Telia
  3620 - 3720 5G Net4Mobility (Tele2 / Telenor)

* Telia avvecklar 3G och ersätter med 4G på 900-bandet under 2021

Lär dig mer om antennteknik

Läs mer om NR / 5G frekvensband

Läs mer om LTE / 4G frekvensband

Läs mer om UMTS band (3G)

Läs mer om GSM band (2G)

Läs mer om LTE kategorier (LTE CAT)

Läs mer om tekniken bakom mobil datakommunikation

Läs mer om kommunikation för IoT

CS2389

CS2389 är ett mätinstrument för personer som vill kontrollera vilka operatörer som har täckning på platsen. Dessutom används det av installatörer av antenner och repeatrar för att mäta in optimal antennrikning. Instrumentet klara alla 2G , 3G och 4G-frekvenser och kan både göra en snabbmätning över alla operatörer såväl som att låsa på enskild operatör/frekvens för inställning av antenner.

CS2389 är handhållen och batteridriven. Den klarar sig en hel dag på en laddning. Antennen går att skruva av (SMA-kontakt) för att ansluta till yttre antenn.