Mobil kommunikation i gruvor och tunnlar

Poynting HELI

Antenner för WIFI, Private 5G, LoRaWAN och Mobilnät i tunnlar och gruvor

Antenner i gruvor och tunnlar

Poyntings cirkulärpolariserade antenner speciellt för bruk i tunnlar och gruvor

Digital kommunikation är idag en viktig del i både tunnlar och gruvor. Just under byggnaden av tunnlar och gruvor sker idag mycket av utgrävningen med fjärrstyrda maskiner för att skydda operatörerna. Men också annan kommunikation som är kritisk.

Att bygga WIFI-nät i tunnlar och gruvor kräver väldigt täta installationer av accesspunkter och fungerar inte alltid bra ändå. Men Poynting HELI kan man placera WIFI-accesspunktern mindre tätt och ändå få både bättre prestanda och mindre störningar när fordon passerar.

Poynting HELI-antenner ger ca 4 gånger så lång räckvidd i just tunnlar och gruvor jämfört med vanliga horisontal-/vertikalpolariserad antenner.

Dessutom är Poyntings HELI-antenner mycket bättre på att ta sig förbi fordon i trånga tunnlar/gruvor eftersom signalen följer ytterkanten på tunneln.

Med Poynting HELI följer den cirkulärpolariserade signalen också svängar i tunneln mycket bättre än klassiska antenner vilket ger mycket bättre täckning till lägre kostnad.

Poynting HELI

Poynting HELI finns som SISO (Singel), 2x2 MIMO eller 4x4 MIMO. Dessutom finns de som enkelsidiga eller dubbelsidiga. MIMO-kommer alltid med både Right hand circular och Left hand Circular. SISO modellerna är valbara Right hand Circular eller Left hand Circular.

Private 5G och mobiltäckning

WIFI har tidigare varit det primära valet för kommunikation i gruvor. Men Private 5G och vanlig publik mobiltäckning ökar starkt.

Mobiltäckning har man tidigare löst med läckande kabel vilket ofta blir både dyrt och komplicerat att installera. Läckande kabel är också svårt att använda i en miljö som hela tiden förändras.

Poynting HELI för mobilnät kan placeras långt från pågående arbeten i gruvan/tunneln och minimiera personal och kabeldragning i oskyddad miljö.

Private 5G kan ge oöverträffast stabilitet, lång räckvidd,  mycket bra Quality of Service och låg latency. Mobilnätstekniken är betydligt mer anpassad för långa avstånd än WIFI.

Poynting HELI Celular finns för 698-960 MHz, 1710-2170 MHz eller 1700-7200 MHz.

Poyting HELI som har anpassats för bredare band bygger på en ny och patenterad teknik från Poynting.

LoRaWAN

LoRaWAN är perfekt för mätning av temperaturer, luftfuktighet, CO2 halter m.m.  LoRaWAN sensorer kan drivas flera år på ett Litiumbatteri och är därmed enkla att placera ut i tunnlar och gruvor.

LoRaWAN är gjort för lång räckvidd under svåra förhållanden. Och med en cirkulärpolarised Poyntion HELI antenn för 868 MHz når man betydligt längre med varje LoRaWAN gateway.

 

Circulärpolariserade anntenner för fordon

Vill man maximera funktionen med Poyntings HELI antenner så kan man komplettera med cirkulärpolariserade fordonsantenner. Utöver cirkulärpolariseringen så har de även anpassats för att skjuta signalen längs tunneln i stället för rundstrålande som vanligtvis används på fordon.

HELI-40

 

Läs mer om Poyntings antenner för gruv- och tunnelmiljö i vår PDF

För mer information om Poynting antenner för gruvor och tunnlar ring 08-441 35 30 eller maila info@communica.se

Är du intresserad av att lära dig mer om antenner för mobilnäten så kan du titta på vår utbildningsvideo