Utbildning Internet of Things (IoT)

Lär dig mer om Internet of Things (IoT) och hur kommunikationen fungerar

Internet of Things

Internet of Things eller IoT som det brukar kallas är kommunikation till olika enheter där det bara skickas lite data.

Vanligvis skiljer man på operatörsbaserade nät med SIM kort (landstäckande) och privata nät såsom LoRaWAN

De olika teknikerna har olika användningområden och är egentligen inte ersättare till varandra utan är tänkta att komplettera varandra.

För att förstå användningområden så har vi gjort en tabell som snabb förklarar för- och nackdelar med de olika standarderna och vi jämför detta med vanlig LTE för att få en bild över var de olika sakerna lämpar sig

  LTE Cat-4
och uppåt
LTE Cat-M1 LTE Cat-NB1 EC-GSM-IoT LoRaWAN
Max hastighet ner 100-600 Mbit/s 1  Mbit/s 200 Kbit/s 474 Kbit/s 0,3 - 50 kBit/s
Max hastighet upp 50-75 Mbit/s 1 Mbit/s 200 Kbit/s 70-240 Kbit/s 0,3 - 50 kBit/s
Latency +++
(5-15 ms)
+++
(10-15 ms)
-
(1,6-10 sek)
-
(0,7-2 sek)
+
Mobilitet (handover) +++ +++ + + ++
Täckning +
(144 dB)
++
(156 dB)
+++
(164 dB)
+++
(154/164 dB)
+++
(167dBm)
Möljighet att motstå störningar + ++ +++ +++ ++++
Batteritid - ++ +++
+++ ++++
(upp till 10 år)

 

LTE Cat-4 och uppåt

Vår vanliga LTE teknik som används i konsumentprodukter och industriroutrar.

"Vanlig" LTE har stora fördelen att det finns i 1000-tals olika routrar idag och det finns massor av olika varianter som kan passa just dina behov. Vanlig LTE lämpar sig utmärkt till alla saker behöver bra hastighet, låg latency och som har tillgång till ström.

Vanliga användningsområden

Vanliga applikationer kan vara t.ex. mediaspelare/skyltar, industriell kommunikation, fjärrstyrning, larmrapportering m.m.

LTE Cat-M1

LTE Cat-M1 är speciellt framtaget för saker som kommer vara batteridrivna och samtidigt skall flytta på sig.

En av de stora fördelarna med Cat-M1 är just möjligheten till hand over mellan basstationer kommer fungera lika bra som hos vanliga mobiltelfoner eller routrar. Strömförbrukning kommer vara mycket lägre än vanliga LTE moduler eftersom den har mycket avancerade strömsparfunktioner och använder en mindre komplicerad kommunikationsteknik som helt enkelt kräver mindre CPU-kraft i radiomodulen.

Den lägre hastigheten och mindre komplexa radiotekniken ger då också bättre täckning eftersom den inte kräver lika hög signal som vanlig LTE. Radiolänken bli också mindre känslig mot störningar

Vanliga användningsområden

LTE  Cat-M1 kommer i första hand handla om mobila applikationer som skall strömmatas med batteri.

Därmed är intressanta applikationer t.ex. Smart watches, träningsarmband, GPS trackers, telematik, smarta hem m.m.

LTE Cat-NB1 (även kallad NB-IoT eller Narrow Band LTE)

LTE Cat-NB1är speciellt framtagen för batteridrivna applikationer som kräver extremt lite bandbredd. LTE Cat-NB1har en förenklad och robust radioteknik som ger extremt god täckning (20 dB lägre signal jämfört med vanlig LTE). Även genom väggar.

Inte bara det att den klarar sig med betydligt lägre signal. LTE Cat-NB1 har specifikt utvecklats för felhantering av dataströmmen. Eftersom LTE Cat-NB1 är byggd för lång latency (upp till 10 sekunder) så har man byggt in en felhanteringsfunktion som ger radiomodulen möjlighet att göra många omsändningar. Detta ger ännu bättre möjlighetet att sända och ta emot data även vid extremt dålig mottagning.

 Men å andra sidan så har den just väldigt lång latency så LTE Cat-NB1 lämpar sig bäst för saker som inte är tidskritiska.

LTE Cat-NB1 är extremt strömsnålt och bygger på att radiochippet går ner i sleep mode. Det gör också att LTE Cat-NB1 inte är lämpat för mobila applikationer som snabbt flyttar sig mellan olika basstationer.

LTE Cat-NB1 lämpar sig därför till applikationer som skickar väldigt lite data och gärna står på samma plats hela tiden.

Vanliga användningsområden

Återvinningskärl, gatubelysning, vattenmätare, elmätare, olika sensorer såsom temperatur/ljus/fukt, inom jordbruk m.m.

EC-GSM-IoT

EC-GSM-IoT är en standard som det inte talas om så mycket som LTE Cat-NB1. EC-GSM-IoT bygger på GSM/GPRS tekniken som grund men som har optimerats för mycket bättre täckning och mindre strömförbrukning.

Även EC-GSM-IoT har en dataöverföringsteknik som är förenklad så att den skall bli mer robust och kräva mindre CPU-kapacitet ur radiomodulen.

Detta gör EC-GSM-IoT liknande LTE Cat-NB1 vad gäller möjligheten att driva utrustning på batteri i flera år.

EC-GSM-IoT finns i två olika uteffektsklasser (+23dBm och +33dBm) så att tillverkaren kan välja optimerat för täckning eller optimerat för extrem batterilivslängd.

LTE Cat-NB1 har dock fördelen över EC-GSM-IoT att den kan användas över befintliga LTE frekvenser vilket gör att man beräknar potentiellt bättre täckning.

Vanliga användningsområden

Motsvarande som får LTE Cat-NB1 d.v.s. återvinningskärl, gatubelysning, vattenmätare, elmätare, olika sensorer såsom temperatur/ljus/fukt, inom jordbruk m.m.

LoRaWAN

LoRaWAN är primärt en teknik där man bygger egen täckning med en eller flera gateways. Men det finns också publika LoRaWAN att hyra in sig i om man ha täckning i större områden utan att sätta upp egna gateways.

LoRaWAN är enda tekniken av ovanstående där frekvensbandet är fritt och det går att byggna egna nät väldigt enkelt.

LoRaWAN är vanligtvis extremt strömsnålt och kan köras upp till 10 år på batteri.

LoRaWAN enheter är ofta mycket billigare än NB-IoT eller CAT M-1.

Läs mer om LoRaWAN

Vanliga användningsområden

Motsvarande som får LTE Cat-NB1 d.v.s. återvinningskärl, gatubelysning, vattenmätare, elmätare, olika sensorer såsom temperatur/ljus/fukt, inom jordbruk m.m. Största vinsten är där man flertalet klienter inom ett avgränsat område.

 

Läs mer om LTE / 4G frekvensband

Läs mer om UMTS band (3G)

Läs mer om GSM band (2G)

Läs mer om LTE kategorier (LTE CAT)

Läs mer om tekniken bakom mobil datakommunikation

CS2389

CS2389 är ett mätinstrument för personer som vill kontrollera vilka operatörer som har täckning på platsen. Dessutom används det av installatörer av antenner och repeatrar för att mäta in optimal antennrikning. Instrumentet klara alla 2G , 3G och 4G-frekvenser och kan både göra en snabbmätning över alla operatörer såväl som att låsa på enskild operatör/frekvens för inställning av antenner.

CS2389 är handhållen och batteridriven. Den klarar sig en hel dag på en laddning. Antennen går att skruva av (SMA-kontakt) för att ansluta till yttre antenn.