Sök
 
 
   
  Produkter
 Antenner
 Antennkablar och adaptrar
 Apple
 Datorlås
 Datorväskor
 Dockningsstationer
 Ergonomi
 KVM
 M2M
 Mjukvara
 Mobilt bredband
 Molntjänster
 Mätinstrument
 Möss
 Nätverk och kommunikation
 Repeaters
 Resväskor
 Sensorer
 Telefoner
 Tillbehör
 Tillverkare
 Nyheter

Om antenner för mobil datakommunikation

Computer Sweden nr 7, 2013 publicerade ett test som tydligt visar hur stor skillnad en yttre 4G-antenn kan göra för mobilt bredband. För testet användes antenner från Poynting och Panorama.

Läs Computer Swedens test av 4G-antenner

Hastigheten man uppnår med mobil datakommunikation beror mycket på signalstyrkan. Med en signalstyrka under fyra staplar sjunker hastigheten drastiskt och på många ställen har man även svårt att få täckning inomhus överhuvudtaget. Framför allt på de högre 4G LTE-frekvenserna (2600MHz) som främst används i storstadsmiljöer och som dämpas lätt av olika konstruktioner.

En enkel lösning som kan förbättra situationer med dålig signalstyrka är genom att koppla en yttre antenn till modem eller router. På det sättet kan man skapa bättre förutsättning och stabilisera uppkopplingen även vid sämre förhållanden.

Vi har kategoriserat våra antenner enligt följande:

Fordonsantenner
Rundstrålander antenner konstruerade för att moneras på olika typer av fordon. Tål ett större temperaturområde och åverkan bättre än andra antenner. Finns i olika utförande med 4G, GPS och WiFi.

Magnetfotsantenner
Rundstrålander antenner med magnetfot som kan monteras på de flesta underlag i metall. Lämpliga för tillfälliga installationer på fordon och skåp eller där håltagning inte är möjlig.

Panelantenner
Riktantenner konstruerade för diskret montage på vägg eller stolpe. Lämpliga för installationer med ett generellt behov av signalförstärkning till modem eller router.

Portabla antenner
Mindre rundstrålande antenner som ger mindre förstärkning men kan skapa bättre förutsättningar. Placeras med fördel i ett fönstret. Får enkelt plats i väskan.

Repeaterantenner
Rundstrålande eller riktantenner anpassade för distribution av signal från en repeater. Monteras i tak eller på vägg.

Riktantenner
Antenner som riktas mot en specifik basstation och ger en högre förstärkning än rundstrålande antenner. De är mindre känsliga för störningar men tar lite längre tid att montera.

Rundstrålande antenner
Rundstrålande antenner som inte behöver riktas och tar upp signal från fler basstationer. Sämre förstärkning än en riktantenn men enklare att montera. Lämplig när man är osäker på situationen och man vill ha en generell förbättring.

WiFi-antenner
Antenner anpassade för trådlös WLAN/WiFi. Rundstrålande eller riktantenner som ansluts till router med uttag för WiFi. Ger en viss förstärkning och kan placeras närmare användaren när det behövs.

*Benämningen dBi är förstärkning i jämförelse med en antenn som strålar exakt lika mycket åt alla håll.

Hur mäter man signalstyrka?
Signalstyrka mäts i dBm (decibell miliwatt). Normalt utgår man från ca 40dBm (ca 10W) som matas i antenn på basstationen. Sedan räknar man ned till -118dBm (ca 0,0000000000000000001W) som är ungefär så lågt som en vanlig 3G mottagare kan uppfatta (men knappt sända eller ta emot data).

Varje -3dB motsvarar en halvering av signalstyrka och motsvarande betyder 3dB en dubblering av styrka (i mW). Så 15dB förstärkning motsvarar 32 gånger högre signalstyrka.

Hur vet jag om en antenn ger mig bättre hastighet?
4G och 3G är mycket känsliga för olika typer av hinder. I 90% av fallen kan man öka hastighet genom bättre signalstyrka när man använder en yttre antenn. Prova gärna ditt mobila bredband utomhus för att se om du får bättre hastighet där. Det ger en bra indikation på förutsättningarna.

Testa signalstyrka och hastighet (gäller 3G) med din Android-telefon eller iPhone. Bredbandskollen erbjuder både iPhone- och Android-applikationer för att testa hastigheten (OBS tänk på att din telefon kan har lägre maxhastighet än din USB-adapter). Det finns dessutom flera gratisappar som visar signalstyrka. Med dessa som hjälpmedel kan du ta reda på om det finns bättre signalstyrka t.ex. på taket eller på en viss sida av huset.

Hastighet i relation till signalstyrka
Hastigheten i mobilnäten är starkt knutet till mottagningsförhållanden. Dålig mottagning ger en betydligt lägre hastighet men att installera en yttre antenn kan ofta ge en stor förbättring.

Ovanstående graf visar ett exempel på användning av extern antenn till 3G USB-adapter som är placerad inomhus ca 3 meter från fönstret. Antennen är placerad utomhus på vägg. Signalstyrkan utan extern antenn är -94dBm och med antenn är -85dBm.

Tillverkare av routrar, modem och mobiltelefoner har egna måttskalor för hur många staplar man visar vid en viss signalstyrka. En ungefärlig lista (för 3G HSPA) motsvarar denna:

  • 5 staplar ca -60dBm eller bättre - Upp till 100% av maximal hastighet
  • 4 staplar ca -61 till -70dBm - Upp till 70% av maximal hastighet
  • 3 staplar ca -71 till -80dBm - Upp till 50% av maximal hastighet
  • 2 staplar ca -81 till -90dBm - Upp till 30% av maximal hastighet
  • 1 stapel ca -91 till -100dBm - Upp till 10% av maximal hastighet
  • Ingen stapel -100dBm eller sämre - Mycket dålig eller obefintlig dataöverföring

Hastigheterna som anges är uppskattade och är beroende av produkt och antal användare på samma sändare/antenn. Flera användare delar på samma bandbredd i en basstation.

Anslutning till modem eller routerAdapter och paket
Vissa 4G/3G-produkter har ett eller två uttag för extern antenn. USB-adaptrar med uttag kräver ofta en adapterkabel för att kopplas till yttre antenn medans routrar kan ha en SMA-hona men undantag finns.

För 4G/3G USB-adaptrar som saknar uttag för extern antenn har vi tagit fram induktiva överförare som gör att de kan anslutas till en extern antenn.

Vi har även färdiga paket med riktantenn och induktiv överföring som passar de vanligaste USB-adaptrar som operatörerna erbjuder.

För 4G/3G USB-adaptrar med antennuttag rekommenderar vi en adapterkabel för bästa resultat.

Förlängning av antennkablar
Att förlänga kabeln kan vara en bra ide om man har betydligt bättre signal (1-2 staplar mer) högre upp. Då spelar signalförlusten i den längre kabeln inte så stor roll. En 10 meter förlängningskabel dämpar ca ½ stapel (5dB). Krävs längre kabel finns det 10, 20 meters Ultra Low Loss med lägre dämpning än den vanliga Super Low Loss vi normalt använder. Det är en tjockare kabel (10 mm) men dämpar endast 3,8dB på 20 meter.

Undvika förlängning
Om det är bättre mottagning högre upp och man vill undvika lång antennkabel. Då kan man placera en mobil bredandsrouter eller USB-modem i ex. en Dovado eller liknande närmast antennen. Därifrån kan man sedan via trådlöst WLAN eller Ethernet nätverkskabel sprida internet i fastigheten.

MiMo - Dubbla antenner för 4G och 42Mbit/s 3G
För att ge maximal hastighet på 4G eller 42Mbit/s 3G bör dubbla antenner användas. Antingen med dubbla element i en antenn eller som fristående parmonterade. I båda fallen används två separata kablar.

Alternativ 1: Olika polarisation


Alternativ 2: Olika vinkel

Separata antenner monteras korspolariserade eller i samma polarisation men i ca 15 graders vinkel. Då monterad med basstationen i mitten och antennerna svagt till höger och vänster om densamma.

4G routrar och USB-modem med endast ett uttag för extern antenn fungerar oftast i kombination med en yttre och en inbyggd antenn om det finns mottagning där den är placerad.

Men har man dålig täckning och vill maximerar hastigheten så behövs MiMo- eller dubbla antenner. Vid dålig 4G mottagning kan två riktantenner ge MER ÄN dubbla hastigheten jämfört med att bara ha en extern antenn.
Exempel: Test på vårt kontor med en 4G router utan inbyggd antenn.
- En runstrålannde antenn gav 12 MBit/s
- Två rundstrålande antenner gav 35 Mbit/s

Läs mer om Routrar som klarar flera SIM-kort och operatörer samtidigt

Hur installerar jag bäst en rikt- eller rundstrålande antenn?
Om du använder inkopplad router eller modem för att mäta signalstyrkan så kan du behöva vänta upp till 60 sekunder för att signalstyrkan skall uppdateras på skärmen. Vrid därefter antennen ca 10 grader för att se om signalstyrkan ändras och upprepa tills du hittat bästa riktning. Glöm inte att också testa överföringshastighet med hjälp av Bredbandskollen som referens.

Innan du börjar montera antennen kan det vara värt att kontakta din mobiloperatör och be dem ange väderstreck för närmaste basstation. Din närmaste basstationen behöver inte vara optimal och erbjuda både 3G och 4G. Belastning på basstationen spelar också in på hastigheten du erhåller.

Läs mer om felsökning och installation av antenner för mobilt bredband

Alternativt kan du använda ett mätinstrument som ger direkt information om bästa placering och riktning av antenn. Placeringen spelar en väldigt stor roll och i många fall skiljer det upp till 10dB på några meters förflyttning av antennen. Tänk på att aldrig hålla i antennen när du mäter.

Vilka frekvensband används i Sverige för mobilt bredband?

Frekvensband Downlink (MHz) Uplink (MHz) Typ Operatör
450 MHz 462,50 - 467,50 452,50 - 457,50 CDMA450 Net1
800 MHz
(LTE band 20)
791 - 801
801 - 811
811 - 821
832 - 842
842 - 852
852 - 862
4G
4G
4G
3
Telia
Tele2 / Telenor
900 MHz
(LTE band 8)
925 - 930
930 - 936
936 - 945
945 - 950
950 - 960
880 - 885
885 - 891
891 - 900
900 - 905
905 - 915
3G
4G
GSM
GSM
GSM/3G (ev.4G)
3
Tele2 / Telenor
Tele2
Telenor
Telia
1800 MHZ
1805 - 1840
1840 - 1875
1710 - 1745
1745 - 1780
GSM/4G
GSM/4G
Telia
Tele2 / Telenor
2170 MHz 2110,30 - 2130,10
2130,10 - 2149,90
2149,90 - 2169,70
1920,30 - 1940,10
1940,10 - 1959,90
1959,90 - 1979,70
3G
3G
3G
Telenor
3
Telia/ Tele2
2600 MHz
(LTE band 7)
2620 - 2640
2640 - 2650
2650 - 2670
2670 - 2690
2570 - 2620
2500 - 2520
2520 - 2530
2530 - 2550
2550 - 2570
2570 - 2620
4G
4G
4G
4G
4G (TDD)
Tele2 / Telenor
3
Telia
Tele2 / Telenor
3

Antenner

Fast monterade riktantenner 700 HMz  800 MHz 900 MHz 1800 MHz 2170 MHz 2600 MHz förstärk-ning  Kabel Kontakt
Panorama MiMo WMM8G Ja  Ja  Ja Ja Ja Ja 6-9 dBi 2x5m 2xSMA
Poynting Riktantenn 092  Ja  Ja Ja Ja Ja Ja 12 dBi 7m SMA
Poynting XPOL
9 dBi 4G MIMO
dubbelantenn
Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2x
8,5 - 9,5 dBi
2x5m 2xSMA
Panorama Panelantenn WM11 - - Ja Ja Ja - 11 dBi 0,5m SMA
Fast monterade rundstrålande antenner 700 HMz  800 MHz 900 MHz 1800 MHz 2170 MHz 2600 MHz förstärk-ning  Kabel Kontakt
ATM rundstrålande antenn -  -  Ja Ja Ja - 2 dBi 5m FME
Poynting OMNI 121 - - Ja Ja Ja - 5 dBi 8m SMA
Poynting
OMNI 069 v3
- Ja Ja Ja Ja Ja 6,5 dBi - N
Poynting XPOL
2 dBi MiMo
Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2 - 2,5 dBi 2x5m 2xSMA
Panorama MiMo - Ja Ja Ja Ja Ja 2 x 2 dBi 2x5m 2xSMA
Mobila antenner 700 HMz  800 MHz 900 MHz 1800 MHz 2170 MHz 2600 MHz förstärk-ning  Kabel Kontakt
Panorama Portabel 4G/3G/2G antenn
SMA-kontakter / Huawei 4G kontakter
Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2 dBi 2x2m Huawei 4G, SMA
Panorama riktantenn W21
Huawei 3G-kontakt
        Ja   9 dBi 2m Huawei 3G
Fordonsantenn
Skruvfäste / Magnetfot och Skruvfäste
Ja Ja Ja Ja Ja 2 dBi 2m SMA
Magnetfotsantenn
Option-kontakt / Huawei 3G-kontakt / SMA-kontakt
    Ja Ja Ja   2 dBi 2,5m Option, Huawei 3G, SMA
Magnetfotsantenn
SMA-kontakt /
FME-kontakt
    Ja Ja Ja   0-5 dBi 2m SMA FME
Kompletta antennpaket för USB adaptrar utan antennuttag 700 HMz  800 MHz 900 MHz 1800 MHz 2170 MHz 2600 MHz förstärk-ning  Kabel Kontakt
Poynting Riktantenn 092 + adapter 024
(stora 3G/4G adaptrar)
Ja  Ja Ja Ja Ja Ja 12 dBi
(7dBi)
7m SMA
Poynting Riktantenn 092 + adapter 026
(små 3G/4G adaptrar)
Ja  Ja Ja Ja Ja Ja 12 dBi
(7dBi)
7m SMA

Läs mer om alla antenner och tillbehör

Vill du veta med se vår utbildningsvideo

www.communica.se använder cookies i samband med din inloggning i webshopen (0,017 ) [23.20.245.192]