Solarwinds MSP N-central

Solarwinds MSP N-central

Solarwinds MSP är en av de lendande utvecklarna av molntjänster och verktyg för systemintegratörer och supportbolag som vill bygga egna paketerade drift- och supporttjänster till sina kunder.

Solarwinds MSP N-central är en On Premise eller Private Cloud-plattform för support, driftövervakning och automatisk problemlösning. Solarwinds MSP N-central är till för den lite större service providern som har ett stort kundunderlag och behöver optimera teknikerutnyttjande och automatisera sin övervakning / automatiska åtgärder.

Övervakning med självläkning

N-central stora fördelar är de kraftfulla möjligheten till självläkning eller automatiska åtgärder. Precis som i Solarwinds cloud-plattform MSP Remote Monitoring & Management kan man i N-central bygga automatiska åtgärder vid fel.

N-central har fördelen av att ha tre olika nivåer (normal, varning och larm) vilket ger fler möjligheter till olika åtgärder och prioriteringar.

Solarwinds MSP N-central

Säkerhet
Övervaka att Antivirus och AntiMalware-programmen är uppdaterade och fungerar. Kontrollerar att daton har en brandvägg aktiv. Övervaka att backupperna blir tagna. Övervaka att datorer och servrar har senaste Pactharna. Logga och detektera säkerhetsproblem och risker. Jobba med proaktiv säkerhet.

Hårdvara och diskar
Med Solarwinds MSP N-central kan du övervaka diskar och RAID-system så att du hinner lösa problem innan det blir en diskkrasch. Dessutom kan du naturligtvis även övervaka övrig hårdvara såsom fläktar, Power supplies, UPS:er, switchar, brandväggar, skrivare m.m.

N-central hårdvarumonitorering

Funktioner och applikationer i servern
Övervaka servertjänster såsom Exchange, SQL, Webservern, DHCP-servern, Filservertjänsterna, printservrar m.m. Övervakning både på tjänstenivå såväl som automatiserade tester av all funktion. Testa Exchange, SQL, filserver, DHCP-server, printserver m.m. Naturligtvis kan ni även övervaka kundens kritiska applikationer.

Prestanda
Övervaka funktioner i servern som kan ge kunden prestandaproblem. Systemet kan övervaka CPU-belastning, diskbelastning, minnesförbrukning, ledigt diskutrymme, nätverksinterfacens belastning, bandbredden på portar i t.ex. switchar plus mycket mera.

VMware och Hyper-V
N-central övervakar automatiskt VMware och Hyper-V. i VMware ESXi finns 100-tals övervakningspunkter för både hårdvara, guest OS, CPU-belastning, minnesutnyttjande och mycket mer.

N-central Hyper-V

Utöka med egna funktioner
Solarwinds MSP N-central går att utöka med egna övervakningsfunktioner genom att ladda upp egna script i önskat scriptspråk (Powershell, VBS, CMD, BAT)

Dessutom kan du bygga egna funktioner med Automation Manager utan att behöva programmera. 500 färdiga funktioner kan kombineras med "drag-n-drop"-programmering.

Automatiska larm
Om N-central hittar ett problem som är akut så meddelas ni via e-mail eller SMS. I er Dashboard finns även alla icke akuta problem som kan åtgärdas under normal arbetstid.

Automation Manager

Automatisera drift och konfiguration av dina datorer, servrar, Office 365-konton med Solarwinds Automation Manager som ingår i N-Central.

Automation Manager är ett drag-n-drop automatiseringsverktyg som ger dig tillgång 500 olika funktioner och frågor för att enkelt bygga automatiserade funktioner utan någon som helt programmeringskunskap.

Du sparar dina funktioner du har byggt i Automation Manager som funktioner i N-Central. Dessa funktioner kan du sedan applicera på datorer/servrar när du vill eller koppla dem som självläkningsfunktioner när N-Central hittar några fel.

Det bästa av allt är att det är enkelt för alla kollegor att se vad det gör. Inget mer "dekrypterande" av Powershell script som någon byggt ihop för många år sedan och ingen vet hur det fungerar.

Automation Manager i Solarwinds MSP Remote Monitoring & Management. Logicnow MAX Remote monitoring & Management

Koppla sedan en Automation Manager-funktion som en självläkning till monitoreringspunkt som du bevakar på en viss typ av dator/server.

Automation Manager

Eller exekvera att en Automation Manager-funktion direkt på en dator

Automation Manager

Övervakning  av skrivare, routrar, switchar m.m.

En av Solarwinds MSP N-centrals starkaste sidor är övervakningen av VMware, skrivare, switchar, routrar, brandväggar, UPS:er, NAS, hårdvaran på servrar m.m.

N-central kan automatiskt upptäcka och övervaka många typer av nätverksprodukter.

N-central Printers

Avancerade filterfunktioner

Solarwinds MSP har byggt in en avancerad filterfunktion där administratören kan bygga filter för att optimera vad teknikerna  skall kunna se enligt egen prioritering.  En av N-centrals starkaste fördelar är just möjligheten att prioritera vad man vill se ner i minsta detalj.

MSP:er med många tekniker som har olika specialistområden kan skräddarsy vyer exakt efter det som de kommer jobba med. T.ex. Exchange-specialisten kan plocka fram bara svåra Exchange-relaterade problem medan en "First Line"-tekniker bara ser de typer av problem som han/hon kan lösa.

N-Central filter fuktioner

Inbyggd Cloud Backup

Hybrid Cloud Backup - Alltid backup till molnet för garanterad säkerhet med möjlighet även till lokal lagring (LocalSpeedVault) för ultrasnabb återställning av stora system.

Oavsett om det gäller en liten notebook eller en hel Hyper-V server. Backup & Recovery har alla funktioner.

N-Central Backup

En backup är aldrig bättre än vad man kan återställa. Backup & Recovery har Virtual Disaster Recovery så du kan återställa kundens fysiska server direkt till Hyper-V, VMware, Amazon Cloud eller Azure.

Med Virtual Disaster Recovery kan du testa återställning av kundens server direkt till virtuell miljö och se att servern verkligen kan återställas och starta efter en återställning. Allt utan att påverka kundens aktiva miljö.

Virtual Disaster Recovery

Backup & Recovery-funktionen i Solarwinds MSP N-central är ett helt automatisk system som automatiskt hanterar alla kryptonycklar, övervakning och larm direkt inifrån din Dasboard. Med Solarwinds MSP Remote Monitoring & Management är du bara ett klick från att erbjuda kunden övervakad Online Backup. Enklare än så här blir det inte. Ingen risk för att kunden glömmer vilken kryptonykel de har valt eller att kunden missar att säkerhetskopieringen inte fungerat.

Alla plugin-moduler ingår såsom:

 • System State
 • Files & Folders
 • Network folders
 • Exchange
 • Hyper-V
 • VMware
 • MS Sharepoint
 • MS SQL
 • Oracle SQL
 • MySQL m.m.

NYHET - Nu finns även:

 • Bare Metal Restore (ISO-fil för boot CD eller EXE för bootbar USB sticka)
 • Recovery Console - Ha kontinuerlig restore till annan plats. Ni kan lagra hela kundens maskin hos er i en virtuell disk färdig att mounta i HyperV / WMvare / Virtualbox.
 • Virtual Drive - Accessa backupdatat via en uppmappad enhet. Perfekt för att läsa ut data ur stora VXD-filer eller stora Exchange information stores utan att ladda ner hela filen.
 • Seeding mode - För kunder med långsam uplink kan du köra första backupen till en USB disk som laddar upp från ett annat ställe med snabbare länk.
 • Seeding via LocalSpeedVault - Kör första backupen mot LocalSpeedVault (NAS / SAN / Share) så snabbt datorn kan processa och låt sedan backupmotorn synkronicera till molnet så snabbt länken hinner med.

Läs mer om Solarwinds Backup & Recovery

Jobba i bakgrunden

Ibland vill man inte störa användaren för mycket. Med MSP N-central kan man låta användaren fortsätta jobba medan teknikern administrerar datorn i bakgrunden.

Systemet har flera inbyggda funktioner bl.a.:

 • Remote Command Line
  Ger access till en kommandoprompt (även PowerShell) på kundens dator. Via Powershell kan man göra massor av funktioner i bakgrunden.
 • Remote Processes
  Visa alla aktiva processer med info om CPU load, minne, användare, nätverksaccess, diskaccess samt kopplade DLL:er, Registry-nycklar och trådar. Stoppa processer eller processträd.
 • Remote Services
  Starta/stoppa/starta om services. Sätt startup typ eller ändra logindetaljer för servicen.
 • Remote Registry administration.
  Se och uppdatera registry-nycklar i bakgrunden.
 • Remote Software uninstall
  Avinstallera applikationer från kundens dator (fungerar endast på vissa applikationer)
 • Startup applications
  Aktivera och avaktivera vilka applikationer som autostartas
 • Printer administration
  Kontrollera utskriftjobbi kö. Radera jobb och skrivare samt sätt standardskrivare.
 • Background File Transfer
  Skicka eller ta emot filer från kundens dator i bakgrunden.
 • Task Executions
  Kör 100-tals färdiga script eller Automation Policies för att lösa problem hos kunden. Utöka med egna script och Automation Policies

N-central Remote background tools

Manage Printers

Fjärrstyrning och fjärrsupport

Fjärrstyrningen ger dig möjlighet att fjärrstyra en server eller desktop/laptop och lösa många problem på distans från kontoret. Lös problemet med den krånglande Exchange-servern redan innan kunden är på plats på morgonen.

Sköter ni support till användarna? N-central ger er möjlighet att koppla upp er till kundens dator och se/lösa problemet på direkten. N-centrals fjärrstyrning och fjärrsupport bygger på Solarwinds MSP Anywhere. 

MSP Anywhere installeras som en host på kundens dator som alltid är tillgänglig för er support utan att användaren behöver ladda ner och starta något supportprogram.

Inbyggda funktioner i MSP Anywhere

 • Går att ha tillsammans med kundens andra fjärrstyrning (t.ex. TeamViewer)
 • File transfer
 • Text Chat - för att kommunicera med kunder utan telefon/VoIP
 • Voice over IP för att tala med kunden direkt i datorn
 • Skalbar skärm / Zoom
 • Inbygd "laserpekare" för att visa
 • Inbyggd TCP proxy som gör att du när som helst kan gå över till Remote Desktop utan att ha en VPN tunnel.
 • System-info med snabb information om datorns alla delar och mjukkvaror

Solarwinds MSP N-central fjärrstyrning

Fjärradministrera era nätverksenheter direkt från N-central. Via N-central kan ni ansluta direkt till en skrivare, switch, brandvägg, router eller annan nätverksenhet som om ni satt lokalt på kundens nät.

N-central hanterar automatiskt fyra olika protokoll för att ansluta via proben till en nätverksenhet:

 • Web http/https
 • SSH
 • Telnet
 • Egna (t.ex. RDP)

N-central remote control nätverksenhet

Antivirus och säkerhet

Nyhet - Nu med topprankade BitDefender-motor för maximal säkerhet mot Cryptowall och Cryptlocker. Se tester av BiteDefender-motorn (AV-test.org, av-comparatives.org, tomsguide.com, Virusbtn.com, pcadvisory.co.uk, pcmag.com, pcworld.com).

Söker du en riktigt bra deal på Managed Antivirus för dina kunder. Aktivera Managed Antivirus på servrar och arbetsstationer direkt via N-central.

Den managerade antivirusmotorn i N-central innehåller både ett webfilter och en brandvägg.

Ni kontrollerar alla antivirusinställningar från er Dashboard i Solarwinds MSP Remote Monitoring & Management. Ni bestämmer om kunden skall kunna se sitt antivirusprogram och vad de skall kunna göra. Framför allt... Ni har koll på att alla datorer är uppdaterade med senaste antivirusdatabaserna.

Och ni hanterar kundens karantän via er Dashboard. Ingen användare kan själv släppa igenom förbjudna/smittade filer.

N-central Antivirus

Patch-hantering

N-central har en inbyggd automatiserad Patch-hantering för både Microsoft och 3:e parts patchar.

N-central kan hantera helautomatiserad patchning där man skräddarsyr automatiskt accepterade pacthar på produkt/leverantörsnivå. Man bygger enkelt regelverk för vilka produkter och kategorier man automatiskt acceptera. Man kan ha multipla regelverk per kund för maximerad automation och flexibilitet.

Patch-hantering automatisk N-central

Naturligtvis stödjer N-central även patch-hantering på patch-nivå där teknikern kan acceptera en eller flera viktiga patchar på global nivå och sedan skjuta ut på önskade kunder.

N-central Patch-hantering på patch-nivå.

Administrera AD

Inbyggt i N-central finns funktionen för att administrera användarkonton i AD utan att behöva fjärrstyra kundens servrar. Teknikerna kan enkelt låsa/låsa upp, radera och återställa lösenord på användarkonton utan att behöva logga in på kundens server. Tekniker behöver inte ha tillgång till kundens administratörslösenord.

N-central user administration Active Directory

Avancerad rapportmotor som tillval

Vill du kunna göra helt egna rapporter på exakt de saker bara du vill se? I så fall skall du köra tillvalet med N-centrals rapportmotor (kräver en tilläggsmodel med rapportmotorn samt en Windows Server med MS SQL).

I rapportmotorn kan man skräddarsy sina egna rapporter ner i minsta detalj.

Integrera med ärendehantering, kundbokningssystem och debiteringar

N-Central har färdig integration med flera ärendehanteringssystem samt möjlighet till integration via API.

Men vi rekommenderar MSP Manager som integreras direkt in i N-Central och hämtar kunder, datorer/servrar/nätverksenheter samt larm in till ärendehanteringssystemet.

Ett larm på en server genererar automatiskt ett supportärende som är kopplat till rätt kund och rätt server så att teknikern har all information framför sig. Allt teknikern behöver göra är att anteckna åtgärd och tidsåtgång så är ärendet klart.

MSP Manager är också trevligt för Managed Service Providers som jobbar med fasta månadspriser per enhet. MSP Manager kan då räkna antalet servrar/workstations eller andra monitorerade enheter hos kunden och sätta månadspriser på dessa.

MSP Manager

MSP Manager integrerar även Solnarwinds fjärrstyrning så att teknikern kan fjärrstyra kundens dator direkt från ärendehanteringssystemet.

Om teknikern inte kan lösa problemet på distans så kan man enkelt göra kundbokningar av tekniker hos kunden. Tekniker får då en bokning till sin Outlook-kalender.

Läs mer om MSP Manager

Vill du provköra i 14 dagar

Kontakta Johan@communica.se för en fri demoversion där ni själva kan provköra.