Advantech B&B SmartSwarm 341

 

SmartSwarm 341

Advantech SmartSwarm är en Node RED-baserad IoT-gateway som sköter datainsamling, rapportering och larmning från ett antal olika givare såsom de trådlösa Wzzard, Advantech ADAM och Advantech Wise.

SmartSwarm 341

Med hjälp av SmartSwarm 341bygger du ditt eget Internet of Things (IoT) för datainsamling och mätning, larmning och styrning. SmartSwarm 341 har inbyggt Node RED som är ett "Drag-and-drop" programmeringsverktyg för att enkelt kunna bygga dina egna applikationer.

Du väljer sedan vilka typer av anslutningar du skall ha till dina mätprober:

  1. Wzzard - Wzzard-modulerna är batteridrivna sensormoduler med ett Mesh-nätverk (DUST). Perfekt där man inte kan dra kabel eller har el. Kan köras fler år på ett batteri.
  2. ADAM - Klassiska ADAM-modulerna kopplas via Ethernet-kabel och lokal strömmatning
  3. Wise - Wise-modulerna är Ethernet eller WiFi-baserade och en enklare modell av ADAM.
Inbyggd monitorering och visning i dashboard

SmartSwarm har inbyggd dashboard där man kan bygga sin egen översiktsbild med mätare och

SmartSwarm 341 dashboard 

Node RED

Bygg dina egna applikationer i Node RED. Node RED är som vi skrev tidigare ett drag-and-drop programmeringsinterface som gör det lätt att skapa egna IoT-applikationer för mätning, styrning och larmning.

Node RED i Advantech B&B SmartSwarm 341

Rapportering uppåt

Node RED kan rapportera data uppåt till  centrala dashboards via MQTT-protokollet så SmartSwarm samlar in data och beslutar vad som skall ske samt rapporterar in data t.ex. till er webbaserade centrala övervakningspunkt.

Bygg med SmartSwarm

Börja projekten med SmartSwarm så kan kan du välja givartyper beroende på vad ditt projekt kräver. När du väl har lärt dig SmartSwarm och Node REN är du fri att välja givare efter projektets utformning beroende på om du använder kabel, WiFi eller Mesh radio (Wzzard).

Välj mellan 4G och Ethernet Wan

Det finns två olika modeller av SmartSwarm 341. Med eller utan inbyggd 4G modul. Har du internetaccess på platsen väljer du den utan 4G och har du inte internetaccess väljde du den med inbyggd 4G modul.

Ta en rundur i hur SmartSwarm och Node RED fungerar.