BitDefender MSP Security Suite

BitDefender MSP Security Suite

BitDefender logo

BitDefender är en av världen lendande tillverkare för skydd och säkerhet.

BitDefender MSP Security Suite är för dig som MSP eller återförsäljare som vill hyra ut säkerhet som en funktion till dina kunder. Eller bara vill

Du betalar i efterskott för de licenser som du (dina kunder) har använt under månaden. Ju fler totala licenser du har desto billigare blir det för dig.

Topprankad säkerhet

BitDefender har varit en av ledarna på Antivirus i många år med konstant högsta betyg på skydd, mycket bra resursutnyttjande och framför allt en mycket låg mängd av False Positives.

av-test.org gav BitDefender en Award i klasserna "BEST PROTECTION for consumer Users", "BEST PROTECTION for Corporate Users", "BEST PERFORMANCE for consumer Users", "BEST PERFORMANCE for consumer Users" samt "BEST REPAIR with Security Suite" Läs av-test.org "Best Security Suite of 2017

Du kan googla "antivirus test" och jämförelser och se själva. Eller titta på AV-Comparatives tester av Antivirus (skydd) eller AV-Comparatives test av resursbehov på datorn. Eller se tester på hur mycket/litet felaktiga larm som antivirusprodukterna utsätter användarna för på AV-Comparativs False Alarm Test. Se av-test.org jämföra mot andra antivirus

Inte nog med att BitDefender är rankad i topp för säkerhet och skydd. De är också rankad i topp för hastighet (minsta belastning på datorn).

Varför lägga teknikerresurser och kämpa med andra antivirus som har massor av False Positivs och blockar riktiga program? BitDefender har bäst skydd, bästa prestanda OCH extremt lite False Positives.

Komplett Security Suite

BitDefender MSP Security Suite innehåller allt användaren behöver för att hållas säker från hot.
Stöd för Windows, Mac och Linux

Funktioner som alltid ingår:

 • Antivirus / AntiMalware / Anti Exploit / Process Monitoring
 • Webfiltrering med Content Control
 • 2-vägs Firewall med IDS
 • Device Control
 • Lokal och Cloudbaserad Machine Learning

Översikt BitDefender moduler

En enkel klient som användaren ser

BitDefender Client

Läs mer om BitDefenders unika säkerhetfunktioner:
BitDefender Machine Learning
BitDefender Memory Protection
BitDefender Process Inspector
BitDefender Sandbox Analyzer
BitDefender HyperDetect

Centralt Managerat

Det är ni som är IT-experter. Varför låta användarna sköta inställningar som de kan göra fel?
Ni bygger upp ett regelverk med inställningar centralt och era kunder behöver bara installerar klienterna så är allt klart.

Ni managerar alla inställningar och karantän. Ni hanterar incidentrapporter / Sandbox / Hyper Detect.

Ni sköter allt från en central webconsol. Om kunden tekniker vill sköta karantän och ta rapporter så kan ni dela ut begränsade konton till kunden efter kunskapsnivå.

Security for Virtualized Environments

Få in upp till 35% fler virtuella servrar i samma hårdvara.

Minska BitDefenders redan låga belastning på servrarna genom konsoliderar bearbetningen till BitDefenders virtuella Appliance. Varje virtuell server använder då en ultraliten klient som skickar data för kontroll och bearbetning i den centraliserade miljön.

 

Centraliserad Cache och centraliserad scanning ger upp till 17% snabbare responstid i applikationerna på de virtuella servrarna samt upp till 35% fler virtuella servrar i varje Hypervisor jämfört med om ni kör traditionella antivirus scanners på servrarna.

Optimera din virtuella miljö:

 • Endast en väldigt liten AV-klient på varje guest OS
  Endast 110 MB lagringsyta inkl. cache, endast 10-20 MB minnesförbrukning och endast 1-2% CPU load under "on access scanning"
  Resten sköts centralt av BitDefenders Virtuella Appliance
 • BitDefenders virtuella Appliance server hanterar central cache för alla virtuella servrar och scannar samma fil bara en gång för alla servrar. Är en unik fil (samma CRC/SHA) klassad som säker på en server behövs den inte scannas igen på de andra servrarna inom samma tidsrymd.
 • Möjlighet att ha multipla Security Servers för fail over av kapacitet
 • Alltid uppdaterad även om du startar upp en "ny" server från en master så är BitDefenders Security Server uppdaterad och tar hand om bearbetningen.

BitDefenders Security Server finns färdig som Virtuell Appliance att ladda ner för Hyper-V, VMware, Citrix Xen, Nutanix Prism eller som en fristående ESXi installation.

Läs mer om BitDefender for Virtualized Enviroments

OBS BitDefenders Security Server Appliance fungerar även med fysiska datorer!

Har du många äldre datorer i nätverket som har dåligt med systemresurser?  Även dessa går att köra centraliserad säkerhet på för minimal belastning på de lokala datorerna.

BitDefender Advanced Threat Security

Har ni kunder som kräver maximalt skydd mot malware?

Ni kan erbjuda era kunder BitDefender Advanced Threat Security från samma plattform som en separat debiterbar tjänst.

Den inkluderar modulerna HyperDetect och Sandbox Analyzer

Hyper Detect är en mycket avancerad Machine Learning-nivå som analyserar data redan under "Pre Execution"-stadiet och i datatrafiken till/från datorn.

Den bygger på ställbar Machine Learning både i molnet och lokalt i klienterna. Det innebär att BitDefender bl.a. analyserar och sandbox-testar powershell script i BitDefenders Cloud Sandbox för mycket, mycket större kapacitet än en lokal Sanbox på en dator. Här testar man i fullt fungerade (virtualiserade) OS under betydligt längre tid än man har möjlighet att göra i en lokal sandbox på en dator.

Läs mer i AV-Comparatives Advanced Endpoint Protection Test

BitDefender Advanceed Threat Security

HyperDetect är mycket anpassningsbart lämpar sig för kunder som vill ta säkerheten till ett mycket djupare nivå än traditionell "Behaviorial Analyticts". Systemet riktar framför allt in sig på att stoppa fil-lösa attacker innan de ens hinner starta.

BitDefender HyperDectect

HyperDetect kombineras sedan men BitDefenders hosted Sandbox Analyzer-tjänst så att den automatisk (eller manuellt) skickar data för djupgående Sandbox-analys i BitDefenders stora datacenter.

BitDefender Sanbox

Läs mer om BitDefender Advanced Threat Security

Endpoint Detection and Response

BitDefender EDR är en modul som är mycket intressant om ni har kunder som är känsliga för potentiella dataintrång eller datastölder. Till skillnad från traditoinella EDR-system så genereras BitDefender väldig lite "brus".

Med BitDefender EDR kan ni sälja avancerad säkerhet som en funktion. Ni monitorera vad som händer på kundens alla endpoints och fattar beslut på lösningar. Eller om ni har väldigt tekniskt kompetenta kunder så kan de få ta hand om incidenthantering och beslut.

BitDefender EDR går mycket längre än än bara traditionell förebyggande säkerhet. Här får ni kontroll över minsta del i kundens system som verkar suspekt.

BitDefender EDR

BitDefender EDR samlar information om potentiell skadlig kod och angrepp i realtid direkt på alla endpoints och kan analyserar detta i en hostad Sanbox-miljö för maximal säkerhet och skalbarhet.

Säkerhetsansvarige får grafiska analyser och kan följa incidenter och välja åtgärdsprogram.

BitDefender EDS

Läs mer om BitDefender EDR

En liten demo av EDR (i kombination med HyperDetect och Sandbox)

Security For Exchange

Från BitDefender MSP-portalen har ni automatiskt tillgång till Exchange plugins.

Det ger era kunder ett topprankat skydd även inuti Exchange databaserna mot virus och Malware.

Dessutom har ni även inbyggd AntiSpam. Virus Bulletin ger den konstant 99.9+% spam catch rate i flera års tester. Se Virus Bullentines SPAM-tester av BitDefenders AntiSpam för Exchange

Diskkryptering

Har ni kunder som har viktigt data på sina bärbara datorer?

BitDefender MSP Security Suite har möjlighet utföra diskkryptering för maximal säkerhet. BitDefender använder BitLocker (Windows) och FileVault (Mac) men ger ett mycket smidigare administrationsverktyg än att managera dessa manuellt.

Viktigast av allt... BitDefender sköter alla krypteringsnycklar så att man enkelt kan återställa och låsa upp kundens datorer. Det spelar ingen roll om kunddatorerna sitter i ett AD eller ej. Ni har full kontroll.

Läs mer om BitDefender Full Disk Encryption

Patch Management  

BitDefender erbjuder Patch Managerment som ett tillval till säkerheten.

Läs mer om BitDefender Patch Management