Solarwinds MSP Manager

Avancerad ärendehantering och debitering

MSP Manager är Solarwinds mest avancerade PSA-system. Det är ett komplett system för:

 • Support ticket-hantering
 • Kundbokningar av tekniker
 • Timdebitering
 • SLA-hantering

MSP-Manager

Solarwinds MSP Manager är utvecklat för support- och driftbolag som behöver ett effektivt PSA-system för automatisering av ticket, prismodeller och debitering.

Ledorden för Solarwinds MSP Manager:

 • Flexibelt
 • Lättjobbat (snabbt att använda)
 • Bra billing-funktion med möjlighet till "Fixed Price per device", timbankar, prisavtal med multipla prislistor.
 • Flexibel SLA-hantering
Jobba effektivare och öka faktureringen

Ett av de vanligaste problemen inom IT-support är att man "tappar" fakturering av korta supportuppdrag och telefonsupport. MSP Manager gör det extremt enkelt att plocka upp även mindre support case så att de blir fakturerade.

Skapa supportärenden och olika uppdrag till tekniker och säljare.

MSP-Manager äredehantering

MSP-Manager tidsrapportering

Inbyggda timers räknar automatisk nedlagt supporttid och teknikern kan enkelt justera debiteringen, välja prismodell m.m. 

MSP-manager Time entry

Använd MSP Manager för att sköta din debitering och uppföljning.

MSP-Manager kundbesök

Kundbokningar

MSP Manager hanterar även dina teknikers kundbokningar och kopplar dem till deras Outlook.

Om ett supportärende som kräver på-platsen-besök så kan man enkelt boka ett teknikerbesök i MSP Manager. Tekniker får automatisk ett mail med en Outlook-bokning och dessutom alla uppgifter i sin mobilapp.

MSP-Manager kundbesök

Prishantering

En av MSP Managers starkaste fördelar är den flexibla prishanteringen runt drift- och supporttjänster.

MSP Manager kan hantera prisplaner med:

 • Rörlig timdebitering (med multipla prislistor)
 • Fastpris - t.ex. arbetsplats som tjänst (med avtalspriser på tilläggstjänster)
 • Timbank med antal timmar inkluderat (med avtalspriser på överskjutande tid och tilläggstjänster)
 • Pott - Minimiavtal med ett fast antal kronor inkluderat (med avtalspriser på överskjutande tid och tilläggstjänster)
 • Projekt - Med möjlighet att fakturera på faktiska timmar eller beräknade timmar.

När du kopplar MSP Manager till MSP RMM eller N-central så kan den t.ex. räkna antalet servrar, workstations eller nätverksenheter ifrån RMM-systemen och generera fastpriskostnader automatisk baserat på antalet servrar eller workstations.

Så vill du sätta ett fast pris på t.ex. drift och underhåll på arbetsplatser så låter du MSP Manager räkna alla Workstations i systemet och ge dem en fast månadskostnad.  Naturligtvis kan du även knyta olika prislistor för tilläggstjänster såsom "på-platsen-support", installationshjälp eller helg/kvällsupport.

MSP Manager fixed price