Communica är specialist på 4G/5G antenner för konsument-, industri- och fordonsbruk. Vi har ett brett sortiment av olika kombinationsantenner.

Communica har 20 års erfarenhet av antenner för datakommunikation. Nedan presenterar vi några av våra olika modeller. Vi lagerför många antenner och har tillgång till ytterligare hundratals för beställning.

Se våra riktantenner för konsument- och företagskunder. Högförstärkande MIMO multibandsantenner för 4G och 5G routrar.
Communica har sålt över 30.000 antenner för installation på olika typer av fastigheter och lokaler. Bland våra kunder finns flera mobiloperatörer där kvalité och driftsäkerhet är otroligt viktigt. Läs mer om aktuella modeller från flera ledande tillverkare.
4G fordonsantenner

Oavsett vilket fordon du behöver antenner till så har Communica ett stort utbud av 4G-antenner för olika typer av fordon. lastbilar, räddningsfordon, skogsmaskiner, personbilar eller till och med tåg. De flesta av våra antenner är MiMo (dubbla antennelement och dubbla kablar) och dessutom multiband för att täcka alla mobilbanden. NYHET Nu även 5G antenner för fordon med 4x4 MIMO för extrem prestanda.

Vi har även kombinationer med GPS/Glonass,  extern WiFi samt Rakel/Tetra.

4G Antenner för industri

Communica har ett stort utbud av multibandsantenner för t.ex. industri, elskåp, automater och digitala skyltar. De allra flesta av våra kunder använder 4G/5G routrar för att maximera möjligheten till täckning och inte riskera att bli utkastade om 2G/3G nätet blir fullt. Därför har vi ett stort utbud av just antenner som täcker alla 2G, 3G, 4G och 5G banden. Alla våra 4G/5G industriella antenner är anpassade för modern IoT teknik såsom NB-IoT och LTE CAT-M.

Repeater antenner

I vårt sortiment av antenner har vi även antenner för repeatrar och distribuerade antennsystem. Både yttre riktantennerna och inomhusantenner

Dycon 2377
Dycon 2377

Vi har ett sortiment av Dual- och Multi-band WiFi-antenner för moderna högkapacitetsaccesspunkter typ 802.11ac/ax. Söker du t.ex. en 4x4 WiFi MIMO Dual band antenn med bra förstärkning så har vi rätt produkter för dig.

Läs mer om 4G-antenner

Hastigheten man uppnår med mobil datakommunikation beror mycket på signalstyrkan. Med en signalstyrka under tre staplar sjunker hastigheten drastiskt och på många ställen har man även svårt att få täckning inomhus överhuvudtaget. Framför allt på de högre 4G LTE-frekvenserna (2600MHz) som främst används i storstadsmiljöer och som dämpas lätt av olika konstruktioner.

En enkel lösning som kan förbättra situationer med dålig signalstyrka är genom att koppla en yttre antenn till modem eller router. På det sättet kan man skapa bättre förutsättning och stabilisera uppkopplingen även vid sämre förhållanden.

Hur mäter man signalstyrka?

Signalstyrka mäts i dBm (decibell miliwatt). Normalt utgår man från ca 40dBm (ca 10W) som matas i antenn på basstationen. Sedan räknar man ned till -120dBm (ca 0,0000000000000000001W) som är ungefär så lågt som en vanlig 4G mottagare kan uppfatta (men knappt sända eller ta emot data). 

Varje -3dB motsvarar en halvering av signalstyrka och motsvarande betyder 3dB en dubblering av styrka (i mW). Så 15dB förstärkning motsvarar 32 gånger högre signalstyrka. Hur vet jag om en antenn ger mig bättre hastighet? 4G och 3G är mycket känsliga för olika typer av hinder.

I 90% av fallen kan man öka hastighet genom bättre signalstyrka när man använder en yttre antenn. Prova gärna ditt mobila bredband utomhus för att se om du får bättre hastighet där. Det ger en bra indikation på förutsättningarna. Testa signalstyrka och hastighet med din Android-telefon eller iPhone. Bredbandskollen erbjuder både iPhone- och Android-applikationer för att testa hastigheten. Det finns dessutom flera gratisappar som visar signalstyrka. Med dessa som hjälpmedel kan du ta reda på om det finns bättre signalstyrka t.ex. på taket eller på en viss sida av huset.

Hastighet i relation till signalstyrka Hastigheten i mobilnäten är starkt knutet till mottagningsförhållanden. Dålig mottagning ger en betydligt lägre hastighet men att installera en yttre antenn kan ofta ge en stor förbättring.

Läs mer om tekniken bakom Mobil datakommunikation

Förlängning av antennkablar
Att förlänga kabeln kan vara en bra ide om man har betydligt bättre signal (1-2 staplar mer) högre upp. Då spelar signalförlusten i den längre kabeln inte så stor roll. En 10 meter förlängningskabel dämpar ca ½ stapel (5dB). Krävs längre kabel finns det 10, 20 meters Ultra Low Loss med lägre dämpning än den vanliga Super Low Loss vi normalt använder. Det är en tjockare kabel (10 mm) men dämpar endast 3,8dB på 20 meter.

Undvika förlängning
Om det är bättre mottagning högre upp och man vill undvika lång antennkabel. Då kan man placera en 4G-routernärmast antennen. Därifrån kan man sedan via trådlöst WLAN eller Ethernet nätverkskabel sprida internet i fastigheten.

MiMo - Dubbla antenner för 4G
För att ge maximal hastighet på 4G bör dubbla antenner användas. Antingen med dubbla element i en antenn eller som fristående parmonterade. I båda fallen används två separata kablar.4G routrar och USB-modem med endast ett uttag för extern antenn fungerar oftast i kombination med en yttre och en inbyggd antenn om det finns mottagning där den är placerad. Men har man dålig täckning och vill maximerar hastigheten så behövs MiMo- eller dubbla antenner. Vid dålig 4G mottagning kan två riktantenner ge MER ÄN dubbla hastigheten jämfört med att bara ha en extern singelantenn.

Alternativt kan du använda ett mätinstrument som ger direkt information om bästa placering och riktning av antenn. Placeringen spelar en väldigt stor roll och i många fall skiljer det upp till 10dB på några meters förflyttning av antennen. Tänk på att aldrig hålla i antennen när du mäter.

4x4 MiMo för 5G
5G routrar har ännu mer komplicerad antennteknik och använder upp till fyra parallella antenner för maximal prestanda.

Hur installerar jag bäst en rikt- eller rundstrålande antenn?
Om du använder inkopplad router eller modem för att mäta signalstyrkan så kan du behöva vänta upp till 60 sekunder för att signalstyrkan skall uppdateras på skärmen. Vrid därefter antennen ca 10 grader för att se om signalstyrkan ändras och upprepa tills du hittat bästa riktning.

Glöm inte att också testa överföringshastighet med hjälp av Bredbandskollen som referens. Innan du börjar montera antennen kan det vara värt att kontakta din mobiloperatör och be dem ange väderstreck för närmaste basstation. Din närmaste basstationen behöver inte vara optimal. Belastning på basstationen spelar också in på hastigheten du erhåller. Alternativt kan du använda ett mätinstrument som ger direkt information om bästa placering och riktning av antenn.

Placeringen spelar en väldigt stor roll och i många fall skiljer det upp till 10dB på några meters förflyttning av antennen.